Cumartesi 20 Rebiüs-Sani 1442 - 5 Aralık 2020
Türkçe

Hacda (tutması gereken üç günlük orucun) üçüncü gününü tutmayı unutan ve memleketine döndükten sonra bu günü tutan kimse

109298

Yayınlama tarihi : 24-12-2013

Gösterimler : 2311

Soru

Ben, hac kurbanını (hedy) kesecek imkânım olmadığı için hacda iki gün oruç tuttum ve üçüncü gün oruç tutmayı unuttum. (Memlekete döndükten sonra tutmak gereken) yedi günlük oruç ile birlikte bu üçüncü günü tuttum.
Bundan dolayı bana bir şey gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"(Tutması gereken) üç günlük oruçtan bir günü unutarak tutmayan, fakat âilesine döndükten sonra bu günü tutan kimseye bir şey gerekmez.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân. Üye: Abdullah b. Kuûd

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi