Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câizdir

109313

Yayınlama tarihi : 08-04-2014

Gösterimler : 3837

Soru

Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câiz midir? Yoksa sadece hac aylarında mı edâ etmek câizdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Umreyi, hac ayları da dâhil olmak üzere yılın bütün günlerinde edâ etmek câizdir. Eğer bir kimse, hac aylarında umreyi edâ ettikten sonra aynı yıl içinde hac yaparsa, Temettu' hacısı olur. Umre ile birlikte haccı birleştirirse, Kırân hacısı olur. Temettu' ve Kıran hacısından her birinin, -Mescid-i Haram halkından değilse- kurban bayramında kesilme şartına hâiz olan bir kurban (hedy) kesmesi gerekir. Bir hacının, Zilhicce ayında Teşrik günlerinden sonra umre edâ ederse, bu câizdir ve kendisine kurban (hedy) gerekmez.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi