Perşembe 16 Cemaziyel-Evvel 1445 - 30 Kasım 2023
Türkçe

AYNI YIL İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA UMRE YAPMAK CÂİZ MİDİR?

109321

Yayınlama tarihi : 10-02-2010

Gösterimler : 8872

Soru

Aynı yıl içerisinde birden fazla umre yapmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, Allah Teâlâ'yadır.

Doğru olan görüşe göre, aynı yıl içerisinde birden fazla umre yapmak, -Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu hadisi- gereği câizdir.

اَلْـعُمْرَةُ إِلَى الْـعُمْرَةِ كَفاَّرَةٌ لِـمَـا بَيْنَهُمـاَ، وَالـْحَجُّ الْـمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌإِلا الْـجَنَّةُ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"İki umre arasında yapılan (küçük) günahlara, bu iki umre keffâret olur (günahları siler). Kabul olunan haccın karşılığı, ancak cennetir."(Buhârî ve Müslim)

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah'ın salât ve selâmı, Peygamberimiz Muhammed'in, âile halkının ve ashabının üzerine olsun.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz.

Üyeler: Şeyh Abdurrezzak Afîfî, Şeyh Abdullah Ğudeyyân, Şeyh Abdullah Kuûd

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi