Çarşamba 15 Cemaziyel-Evvel 1445 - 29 Kasım 2023
Türkçe

Bir evlat, malı olmayan babasının yerine hac yapabilir mi?

Soru

Ben, S.Arabistan'da çalışan bir gencim ve Allah' hamd olsun aylık gelirim, günlük ihtiyaçlarıma ve geçimime yetecek kadar sınırlıdır. Allah'a hamd olsun kendi adıma üç defa hac yaptım. Mısır'da bulunan ve hac nafakası bulunmadığı için henüz hac yapamamış olan babam var. Bilindiği üzere babam sağlık yönünden sıhhatli ve âfiyettedir.Fakat hac nafakasını karşılayacak malı olmaması sebebiyle hac farîzasını edâ edememektedir. Bundan dolayı onun yerine hac yapabilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Durum zikredildiği gibi babanız sıhhat ve âfiyette ise, fakat mali yönden hac yapmaya gücü yetmiyorsa, babanıza hac gerekmez.

Çünkü Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

سورة آل عمران من الآية: 97

"Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer amelinden) müstağnîdir.(Kimseye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır.)" (Âl-i İmrân Sûresi: 97)

Buna göre sizin veya başka birisinin babanızın yerine hac yapması doğru değildir. Fakat hac yapmasına yetecek nafakayı temin etmeye gücünüz yetiyorsa, onun hac farîzasını edâ etmesine yardımcı olmanız câizdir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân. Üye: Abdullah b. Kuûd

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi