Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Bankanın Öğrenci ve Yeni Mezun Olanlara Kredi Vermesi

Soru

Bankalar, üniversite garantisiyle veya %60 nakit, %40 alışveriş olmak üzere öğrencilere kredi verir. Kar payı; nakit çekildiği günden itibaren başlar, alışverişte ise 45 gün sonra başlar. Bu işlem faiz sayılır mı? Şayet faiz ise keffareti nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bahsi geçen yöntem bankaların uyguladıkları faiz türlerinden biridir. Bu uygulama batıl olup açıkça günahtır ve yeryüzüne fesadı yaymaktır. Yüce Allah faize savaş açmıştır ve cezasını yok etmek olarak kılmıştır. Bu nedenle cinayetler, kazalar, hastalıklar, belalar çoğalmıştır. Bazı gafiller zannediyor ki bankalar, gençler ve işsizlere iyilik yapıyor. Oysa fakirliğin, belaların ve sosyal çöküntünün sebebi faiz olduğunu bilmiyorlar.

Geçmiş ve şimdi ki alimlerin icmasına göre; yarar sağlayan her türlü borç faizdir. Şüphesiz kazanç sağlayan borçlar, haram olan faizdir.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Daha fazla verilmesi şartıyla verilen her türlü borç tartışmasız haramdır.

İbn Munzir: Borç veren, borç alandan bir artış veya bir hediye almayı şart koşarsa faiz olur. Ubey bin Ka’b, İbn Abbas, İbn Mesud; yara sağlayan her türlü borcu yasaklamışlardır.  (el Muğni 6/436)

Borç verilen varlık ister nakit olsun ister mal veya hizmet olsun hüküm aynıdır. Şart koşulan artış haramdır. Ezher’de 1965 yılında otuz beş devletten gelenlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda İslam’i Araştırmalar Komitesinin aldığı karara göre tüm borç türlerinde alınan fazlalık haram olan faizdir. Bu konuda tüketici kredisi, üretim kredisi vb. isimlerde olması hükmü değiştirmez. Zira Kitap ve Sünnet naslarında kesin bir şekilde faizi haram kılınmıştır... Vadeli hesaplar, faizli itimat mektubu düzenlenmesi ve tüm kar sağlayan borçlar ve faiz muameleleri haramdır.

İslam Konferansı Örgütüne bağlı İslam Fıkıh Komitesinin 1985 tarihli kararına göre: “Ödeme günü gelmiş her borca yapılan her hangi bir artış veya gününde verilmeyen borç için geciktirilmesine karşın fazlalık ödenmesi veya sözleşme başlangıcında belirlenen her türlü artış; tüm bunlar şeriat açısından haramdır.

İkincisi: Söz konusu haram olan borca bulaşan kimse; bu günaha bir daha dönmemek üzere samimi bir tövbe ile Allah’a tövbe etmesi ve pişmanlık duyması gerekir. Borcu bir an önce ödeme imkanı varsa daha iyi olur. Böylece faiz ve etkilerinden kurtulmuş olur. Allah selamet ve afiyet versin. Borç alan kimse sadece aldığı miktarı geri vermekle mükelleftir. Fakat maalesef bunu yapamaz. Mecburen faizi ödemek zorunda kalmaktadır. Şayet faizden tövbe edip zorunlu olarak verir ve bir daha bu haram bulaşmamak üzere tövbe ederse Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Allah bizi ve sizi faizden ve şerrinden korusun.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi