Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Çizgi filmleri çokça yayınlayan “Space Toon” TV kanalını seyretmenin hükmü

110352

Yayınlama tarihi : 27-02-2011

Gösterimler : 14419

Soru

Örneğin Tom ve Jerry, Kaptan Macid gibi çizgi filmleri çokça yayımlayan “Space Toon” TV kanalını seyretmenin büyükler ve küçükler için hükmü nedir? Allah mükâfatınızı versin.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Bu kanal çoğu kötülükleri ve değişik fesatları barındırmaktadır. İngilizce adından bile Müslümanları sapıtmaya başlamıştır. Sonra da büyüklerin ve küçüklerin akıllarını fesatlarıyla ve kötülükleriyle yayınlarıyla doldurmaya başlamışlar. Bu nedenle veliler çocuklarını bunu seyretmeye müsaade etmemeleri gerekir; onu seyredenlerin davranışları üzerinde kötü etkisi vardır. Bu mefasid ve münkerden bazıları ise şunlardır:

1- El ile yapılan resim

2- Müzik

3- Çıplaklık ve kadınların, yüzücülerin, güreşçilerin oyuncuların açık-seçik giysileri

4- Aşk, sevgi ve cinayet ve başka anlamlar, kötü ve şer ahlak:

a- Prof. Nezzar Muhammed Osman şunu belirtir: Çizgi filmlerde en çok ele alınan konulardan: şiddet ve cinayet ile alakalı konulardır. Bunda ise aksiyon ve teşvik faktörü bu çizgi filmlerin başarılı olmasına ve pazarda satış yapmasına imkân sağlamaktadır. Bunu yapanların karlarını artırmaktadır. Ancak şiddet ve cinayet çocukları sürüklemekle kalmaz aynı zamanda onları korkmaktadır. Ancak bu duruma tedrici olarak alışırlar. Sonra ondan zevk almaya ve onlar gibi yapmaya özenirler. Bu onların eğilimlerinde ve psikolojilerinde etkili olur. Öyle ki çocuk yaşta davranışlarında açıkça ortaya çıkmaya başlar. Toplum ve ailede nüfuz sahibi olduklarında ise bu durum tehlikeli bir şekilde artmaya başlar.”…

Dr. Abdulvahap el-Mesiri şunu belirtir: “Tom ve Jerry” filmi belki beri gibi görünebilir. Ancak daimi bir kavganın zeki olmak ile aptal olma arasında gerçekleşmektedir. Hayır ve şerre gelince: o ikisinin burada yeri yoktur. Yapımcının arkasına gizlendiği sistemli değerleri yansıtmaktadır. Bütün modern yapımlar tarafsızlığı ortaya koyar.”

“Çizgi filmler ve yetişen çocuklar üzerinde etkileri” adlı makaleden alınmadır.

“Yahudilik” hakkında ki ansiklopedisinde Dr. Abdulvahap el-Mesiri şunu belirtir: “Tom ve Jerry” filminin çocuklarda şiddet yoluyla problemleri çözme düşüncesini taşıyan en büyük vasıta olduğunu araştırmalar göstermiştir. Bitti.

b- Meşhur karton filmlerde hırsızı, kadınların peşinde koşanları, onlara laf atanları sakalı olan iri bir adam yapmışlardır. Bilindiği gibi sakal Müslümanların şiardır. Bu resimde kötülüğü yerleştirdikleri gözden kaçmamalıdır.

c- “Kaptan Macid” karton filminde ki soru da adı geçti. Kızların maçlara çıkışını ve oyuncuları desteklemesini bunun yanında danslarını, bağrışlarını ve gol atıldığı zaman erkekler ve kızların biri birleriyle kucaklaşmalarını gösteriyor. Sevdiği oyuncusunun peşine düşen kız ona sevgisini belirten bir hediye verir ve oyuncusunu öper.

Bunlardan delikanlılarımız ve genç kızlarımız neyi öğreneceklerdir. İşte bu çirkinliğin, hayâsızlığın ta kendisidir. Aşk ve flört oyunculardan kendisine bir örnek yapmakta ona bağlanmakta ve onu sevmektedir. İşte zihinlerine böylesi bozuk anlamları sokmaktadır. Bu daha sonra davranışlarına yansıyan bir gerçek olmaktadır.

5- Akide üzerine olan tehlikesi. Bu değişik biçimlerde yansımaktadır:

a- Rabb Tealayı –İyazu Billah- gökte hasımlar arasında hüküm veren çirkin bir şekilde tanımlıyor. Soruda adı geçen “Tom ve Jerry”nin bazı halkalarında bu durum vardır.

b- Rabbi burada da çirkin bir şekilde gösterir. Gökten yere bir dürbün ile bakar. Mazluma yardım için iner. Yağmurlar, rüzgârlar, volkanlar üzerinde kontrolü vardır. Bunu Mıke Maous’un dizilerinde görürüz. Farenin gökte bulunmasının akıllıca bir nedeni olması gerekmez mi?

c- Prof. Nezzar Muhammed Osman şunu belirtir: buna delil için: meşhur çizgi film ölen yazarı “Matt Groeninig” eseri “Simpsons Ailesi” verilebilir. O düşüncelerinin bu yolla insanlarda kabul göreceğini vurgulamıştı. Bu çizgi filmde çok tehlikeli düşünceleri yaymaktadır: anne-babaya veya yönetime, kötü ahlak ve isyana itaat edilmemesini önermektedir. Burada en tehlikeli bir sunum ise ailede “Homer Simpson” olan babada ortaya çıkan ve kendilerine “Taşları kesenler” diye adlandıran çetenin onlara katılmasıyla ta doğumundan beri kendisinde olan bir damgayı çete üyelerinden biri keşfetmiştir. Bu damga sebebiyle çete onu kutsamaktadır. Onun seçilmiş bir kişi olduğunu ilan etmektedir. Sahip olduğu güç ve şeref ile “Homer Simpson” kendisinin bir ilah olduğunu zannetmeye başlamasıdır. Şunu demketedir: Kim ilah var diyorsa, şimdi ben ilahın var olduğunu idrak ediyorum. O da benim?!!”

“Çizgi filmler ve yetişen çocuklar üzerinde etkileri” adlı makaleden alınmadır.

6- Arab ve Müslümanlarla alay etmek.

Prof. Nezzar Muhammed Osman şunu der: buna örnek olarak: “Scobby Doo” adıyla bilinen çizgi film programının bir bölümünde sahipleri Joseph Barbera ve William Hana “Tom ve Jerry” çizgi filmlerinin başarıya ulaşmasından sonra şöhretine şöhret kattılar: Scobby’i gören Müslüman bir Arab sihirbazına övünerek şunu diyor: işte bu tam da beklediğim gibi. Kara sihirlerimi üzerinde tatbik edeceğim bir şahıs!” Müslüman sihirbaz Scobby’i maymuna çevirme isteği doğuyor, ancak sihir sihirbazın aleyhine dönüyor ve onu maymuna çeviriyor. Scobby gülüyor ve kendisiyle konuşurken: Bu şapşal sihirbaz bizimle oynamaktan çok pişman oldu.” Scobby’nin başka bir bölümünde ise Mısırlı bir Mumya, Scobby ve arkadaşlarını kovalamaya kalkıyor. Müslüman bir Arab olan arkadaşları Dr. Nesib’in taşa dönüştürdüğü mumyanın kendisi olmasından şüphe ediyorlar. Sonunda Scobby Mumya’ya eğiliyor ve onu basketbol filesinin içine atıyor. Ancak Mumyanın maskesi düşünce –Scobby dehşet içinde- onun mumya değil de mumya elbisesi içinde Scobby’nin istemediği değerli mücevherlerden bir parçayı çalmak isteyen Dr. Nesib’in kendisi olduğu ortaya çıkıyor. Yani: Scobby kendini çalmak isteyen Müslüman bir Arab’ı kurtarmak istiyor. İşte müslümanın düştüğü şu utanç verici duruma bir bak!”

“Çizgi filmler ve yetişen çocuklar üzerinde etkileri” adlı makaleden alınmadır.

Daimi konsey Âlimleri şunu belirtti:

Yasaklanan resimleri içeren karton filmleri satın almak ve satmak, kullanmak caiz olmaz. Çocukların eğitimi; eğitim, tedib, namaz kılmayı emretmek ona güzel bakmak gibi şer’i yollarla olmalıdır.

Şeyh Abdulaziz bin Baz, Şeyh Abdulaziz Aleş-Şeyh, Şeyh Salih el-Fevzan, Şeyh Bekir Zeyd.

Daimi konsey fetvaları, 323/1-2

Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymin-rahimehu Allah- soruldu:

Karton filmler diye adlanan çizgi filmlerin yetişen nesil üzerinde özellikle de akidelerinde, ahlaklarında olumsuz etkisi olduğu tarafınızca da bilinmektedir. Özellikle bu zamanda atari kasetleri, CD’leri ve cihazları bulunmaktadır. Bu çizgi filmlerin yerini dolduracak bu CD’ler ve kasetler olabilir mi?

Cevapla:

Televizyonlarda yayımlanan karton filmlerin zararlı olduğu bizlere çokça hatırlatılır. Belki akideye zararlı olabilir. Ancak sen sınırlı bir şeyi gördün mü veya işittin mi ki bunun akideye zararlı olup olmadığını bilelim?...

Güzel: akideyi değiştirdiğine göre bu karton filmleri seyretmek kız ve erkek çocuklarımıza caiz olmaz. Öyle ise onları bunu seyretmelerine nasıl izin veririz?!

Açık kapı buluşmaları, 2 sayılı sorunun/71

Allah her şeyi en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi