Çarşamba 18 Şaban 1445 - 28 Şubat 2024
Türkçe

HASTABAKICININ (HEMŞİRENİN) ERKEK HASTANIN TEMİZLİĞİNİ YAPMASI VE AVRET YERİNİ GÖRMESİ CÂİZ MİDİR?

112061

Yayınlama tarihi : 09-11-2009

Gösterimler : 18485

Soru

Bir hastanın, kendi ihtiyacını görmesinin mümkün olmamasından dolayı, hastanedeki hastabakıcıların (hemşirelerin) hastanın temizliğini yapmaları ve onun avret yerini görmeleri câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu görevi yerine getirecek erkek hastabakıcının olmaması halinde, Allah Teâlâ'nın şu emri uyarınca, kadın hastabakıcının (hemşirenin) hastanın avret yerine zaruret halinde bakması, câizdir:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ سورة التغابن من الآية :16 ]

"(Ey mü’minler!) O halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah’tan korkun (Allah’tan korkmada güç ve takatinizi harcayın)." (Teğâbun Sûresi: 16).

Eğer bu işi yapacak erkek hastabakıcı olursa, bu takdirde kadın hastabakıcıların bu işi yapmaları câiz değildir.

Muvafakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamber Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Abulaziz Âl-i Şeyh, Abdullah b. Ğudeyyân, Salih el-Fevzân, Bekr Ebu Zeyd.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi