Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Abdestte kulakları meshetmek vacip mi

Soru

Abdest alıp namaza duracağım sırada kulakları meshetmeyi unuttuğumu farkettim. Bu durumda abdesti baştan mı almam gerekir, yoksa sadece kulakları meshetmem yeterli mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kulakları meshetmek, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sürekli yaptığı bir uygulama olup ilim ehli bunu vacip mi sünnet mi olduğu hususunda farklı görüş bildirmiştir. Hanbeliler gibi bazı alimlere göre vaciptir. Zira Abdullah bin Zeyd Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kulaklar, baştan sayılır” (İbn Mace 443)

Hadisin sıhhati hususunda ihtilaf olup Elbani Rahimehullah sahih demiştir.

Şayet kulaklar baştan sayılırsa başın meshedildiği gibi kulaklarında meshi vacip olur.

Alimlerin cumhuruna göre kulakların meshi mustehap olup vacip değildir. Daha detaylı bilgi için el Mevsua el Fıkhiye 43/364 bakınız.

İmam Ahmed Rahimehullah’dan rivayet edilen görüşe göre kulakları meshetmeyen kişinin abdesti geçerlidir.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: Kulaklar baştandır, mezhebin kıyasına göre meshedilmeleri baş gibi vaciptir. El Hallal şöyle dedi: Gelen tüm görüşler Ebu Abdullah’tan rivayet edilmiş ve her kim bilerek veya bilmeyerek kulakları meshetmezse abdesti geçerlidir. Kulaklar başa tabi olup başın zikredilmesinden bunun kapsamına girmesi gerekmez ve başın diğer bölümlerine benzemez. Böylece sadece onları meshetmek başın meshetmenin yerine geçmez. En doğrusu kulakları başla birlikte meshetmektir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kulakları başla birlikte meshetmiştir. (el Muğni 1/90) Rubayyi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in başını meshettiğini görmüştür: Zira başının önünü, arkasını, yan taraflarını ve kulaklarını bir kere meshetmiştir.

İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem; başını ve kulaklarının ön ve arka taraflarını meshetmiştir.

(Tirmizi: İbn Abbas ve Rubayyi hadisleri sahihtir.)

Bunun üzerine her kim kulakları meshetmeyi unutursa abdesti geçerli olup bir şey yapmasına gerek yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi