Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Bir kadın, ihrama girdikten sonra âdet olursa neler yapabilir?

Soru

Bir kadın, umresini edâ ederken âdet olursa, umresinden neyi edâ edebilir, neyi edâ edemez?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kadın, âdetli iken ihrama girerse, Beytullah'ı tavaf etmesinin dışında, hacı ve umrecinin yaptığı şeylerin aynısını yapabilir. Tavafı ise, âdetten temizleninceye kadar erteler.(Abdulkerim el-Hudayr)

Âdetli kadın, ihramlı iken Allah Teâlâ'yı zikredebilir, duâ edebilir, telbiye getirebilir ve her türlü hayırlı ameli yapabilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid