Pazartesi 1 Rebiül-Evvel 1444 - 26 Eylül 2022
Türkçe

İngilizce duâ etmenin hükmü

11588

Yayınlama tarihi : 21-03-2012

Gösterimler : 7016

Soru

İngilizce duâ etmek câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Namazın dışında İngilizce veya diğer dillerde duâ etmek câizdir. Namazda İngilizce duâ etmeye gelince, âlimlerin cumhuruna göre namazda Arapçanın dışında bir dille duâ etmek câiz değildir.

Bir müslümanın her hâlinde, özellikle de ibâdetinde, -ki duâ ibâdetin tâ kendisidir- Arapçaya bağlı kalması, hiç şüphe yok ki daha evlâ ve daha fazîletlidir."

Kaynak: Abdulkerim el-Hudayr