Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Anne-babanın çocuklarından biri için bir özel oda ayırıp uyumasını sağlaması çocuklar arasında adaletin farzlığı ilkesine muhalefet etmez mi?

Soru

Babam bana tek başıma kalacağım bir oda verdi. Üç kardeşim de bir odada hep birlikte kalıyorlar. Bunda bir haksızlık yok mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Çoğu soruların cevaplarında bunu belirtmiştik. Anne-baba verdiklerinde çocukları arasında adaleti gözetmelidir. Bakınız: (22169) nolu sorunun cevabına- biz şunu demiştik bu durum verdikleriyle alakalıdır. Nafaka ile ilgili değildir. Çünkü küçükten büyüğe, erkekten kadına bunun durumu değişmektedir.

Nafaka konusunda dediğimizi soruda gelen konu ile ilgili de diyoruz. Akılılar arasında bilinen bir şey var ki kızlar erkek kardeşlerinin bulunduğu odada kalmazlar. Büyükler de küçüklerin odalarında kalmamalıdır. Bu durumlarda çocuklar arasında adalet gözetmekle alakalı değildir. Bilakis bunu karakter ve maslahat gerekli kılmaktır. Bilindiği gibi kadınların yaratılışı ile erkeklerin yaratılışı farklıdır. Kız odasında erkek kardeşiyle paylaşamayacağı bir duruma muhtaç olabilir. Aynı durum yaşların ilerlemesiyle diğerleri için de geçerlidir.

Buna göre: babanın kızı için tek de kalsa ayrı bir oda tahsis etmesinde bir mani yoktur. Erkekleri de makul bir sayıda bir odada toplayabilir. Aynı şekilde ağabey olanı da kendinden küçük olanlardan ayırıp tek başına bir odada kalmasında da bir mani olmaz. Burada şu noktalara dikkat çekmeliyiz:

1-Çocuklar arasında erken yaştan beri yataklarını ayırmaya özen gösterilmelidir.Bu ayırma on yaşına ulaşınca gereklidir. Allah Resulü-sallallahu aleyhi ve selem- şöyle buyurdu: çocuklarınıza yedi yaşına bastıklarında namaz kılmayı emredin, on yaşına bastıklarında da namaz için onları vurun. Onlar arasında yataklarını da ayırın.” Ahmed (6717) ve Ebu Davud (495) hadislerinde rivayet ettiler ve Elbani ise “İrvaul-Ğalil” de bunun sahih olduğunu belirtmiştir. Önemine binaen (78833) sorunun cevabına bakınız.

2- Bir odada büyüklerle küçüklerin bir arada yatmasında bir maslahat görmüyoruz.

3- Bazen de maslahat her erkek veya kızın ayrı özel odada kalmasına müsaade etmiyor. Çünkü şeytan yalnızken kötülük ve günah işletmeye ve vesvese vermeye daha yakındır. İki-üç bir tek odada kalması daha efdaldir.

Allah’tan müslüman ailelerin durumlarını düzeltmesini dileriz. Anne-babayı çocuklarının eğitimi ve bakımı için başarılı kılsın.

Allah en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi