Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Akrabaya iyilik (sıla-i rahim), kişinin gücü yettiği kadar vaciptir.

Soru

Ablalarım evlidirler, babam vefat ettiğinden dolayı annem başka bir adamla evlidir. Ben de askeri bir görevde çalışmaktayım. Onları ziyaret etmek istiyorum. Ancak durumlar elverişli değildir. Zira ben de evliyim, annem ve ablamlara gitmek istediğimde en az üç gün lazım bu sürede eşim ve çocuklarımı ihmal etmiş olurum. Annem ve ablamlara gitmediğimde akrabalık hakkını çiğnemiş olur muyum? Zira on aydan beri onları ziyaret etmemişim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sıla-i rahim, kişinin gücü yettiği kadarıyla vaciptir. Akrabaya iyilik en yakından başlayarak daha az yakın kişilere yapılır. Şüphesiz akrabayı ziyaret etmekte büyük hayırlar ve kapsamlı yararlar mevcuttur. Akraba ilişkisini kesmek, büyük günahlardandır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?. İşte bunlar, Allah’ın lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.” Muhammed/22-23

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “Akraba ilişkisini kesen kimse cennete girmez” (Muslim)

Başka bir rivayette; Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’e bir adam geldi ve Ey Allah’ın Resulu! Kime İyilik yapayım? Rasulullah: “Annene” diye cevap verdi. Adam: sonra kime? Rasulullah: “Annene” dedi. Adam tekrar sorar, sonra kime? Rasulullah: “Annene” diye cevap veri.  Adam dördüncü defa sorduğunda Rasulullah: “Babana, sonra en yakından daha az yakına” dedi. (Muslim)

Başka bir hadiste:  “Kim rızkının bol, ömrünün uzun olmasını arzu ederse, akrabalarına iyi muamelede bulunsun.” buyurmuştur. 

Şüphesiz bu konuyla ilgili hadisler çoktur. Ancak size vacip olan şudur: gücün yettiği kadar akrabaya iyilik yapmandır. Bu iyilik, ziyaretle olabildiği gibi mektup yazarak, telefon ederek te olabilir. Aynı şekilde akraba fakir ise ona para vererek te iyilik yapılabilir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Gücünüz yettiğince Allah’tan sakının” başka bir ayette “Allah, kimseye gücü yetmediği bir yükümlülüğü yüklemez” Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Size bir konuda bir şeyi yapmanızı emrettiğimde onu elinizden geldiği kadar yerine getirin..” (Buhari-Muslim)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Bin Baz Fetvaları. 9/414