Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Kunut duâsının yeri ve bu duâda elleri kaldırmanın şekli

12311

Yayınlama tarihi : 14-11-2012

Gösterimler : 11221

Soru

Kunut duâsı, Fatiha sûresinden sonra başka bir sûrenin ardından mı okunur? Yoksa Kunut duâsının yeri, rükûdan doğrulduktan sonra mıdır?
Yine, eller yukarı kaldırılmış ve birbirinden ayrı (bitiştirilmemiş) bir halde mi Kunut duâsı okunur? Yoksa ellerimizi karnın üzerinde mi tutmalıyız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kunut duâsının rükûdan önce veya sonra meselesi:

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Hadislerin çoğu, ilim ehlinin de üzerinde olduğu görüşe göre Kunut duâsı, rükûdan doğrulduktan sonradır. Bir kimse, rükûdan önce Kunut duâsını okursa, bunda bir sakınca yoktur. Kıraatını tamamladığı zaman rükûya eğilir, rükûdan doğrulduktan sonra: Rabbenâ ve leke'l-hamd dedikten sonra Kunut duâsını okumak -ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen rivâyetlerin çoğu ve ilim ehlinin büyük çoğunluğu bu yöndedir- veyakıraatını tamamladıktan sonra Kunut duâsını okuyup tekbir getirmek ve rükûya eğilmek arasında muhayyerdir.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti, her iki şekilde de gelmiştir." ("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 4, s: 65)

Kunut duâsında elleri kaldırmanın şekli:

Bu konuda âlimler şöyle demişlerdir:

Ellerini göğsüne kadar kaldırır, fakat çok kaldırmaz.Ellerinin içi göğe gelecek şekilde açar.

İlim ehlinin bu konuda sözü, Kunut'ta duâ eden kimse, başkasından bir şey isteyen dilencinin ellerini açtığı gibi,ellerini birbirine birleştirir.Ellerin arasını açmaya gelince, bunun sünnette ve âlimlerin sözlerinde bir aslının olduğunu bilmiyorum."

Bkz: ("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 4, s: 25)

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid