Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Evcil Hayvan Beslemenin Şartları

Soru

On yaşındayım ve evcil bir hayvan edinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili şartlar ve kriterler nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Sizin gibi Allah’ı ve peygamberini seven, zeki ve uyanık küçük çocuklarımızdan soru almak bizi mutlu etmiştir.

İkincisi:

Evcil hayvan edinmek İslam’da mübah olup sakıncası yoktur.

Enes Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ahlâkça insanların en güzeli idi. Benim bir kardeşim vardı ki, ona Ebû Umeyr denilirdi. (Râvi demiş ki: zannederim sütten yeni kesilmişti) Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize gelip de onu gördüğü zaman: “Ebâ Umeyr! Ne yaptı Nuğayr!” derdi. Ebû Umeyr bu kuşla oynardı.

Nuğayr: Kırmızı gagalı küçük kuş.

El Hafız bin Hacer Rahimehullah şöyle dedi:

Bu hadisten şu hükümler çıkarılır: Küçük çocukların kuşlarla oynamalarının caizliği, anne ve babanın çocuklarını mübah oyunlarla oynamasına izin vermeleri, küçüklerin eğlenmeleri için para harcamanın caizliği, kuşları kafes vb. yerlerde tutmanın caizliği, kuş kanadının kesilmesi.. (Fethulberi 10/584)

Evcil hayvanları beslemenin şart ve kriterleri ise bazıları şöyledir:

1-Bekçilik veya av köpeği olmadığı müddetçe bir köpeği beslemek caiz değildir. Bu konu (69777 nolu sorunun cevabında açıklanmıştır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “İçinde köpek bulunan eve, melekler girmez” (Buhari 3225, Muslim 2106)

Peki, bir Müslüman beslediği bir hayvan yüzünden rahmet meleklerinden uzak kalmaya razı olur mu?

2-Bu konuda israf derecesine varacak şekilde aşırıya gitmemek. Zira bazı kişilerin; belirli bir hayvanı satın almak, beslemek ve bakımın yapmak uğruna milyonlarca para harcadığını görmekteyiz. Hatta bazıları hayvana malından vasiyet yazmaktadır. Bazı ülkelerde bazı hayvanlar için fuarlar ve festivaller düzenlenir ve yüksek miktarda para harcanmaktadır. Tüm bunlar kıt düşünce ve akıl noksanlığıdır.

3-Hayvana iyi davranmak. Bir Müslüman bir evcil hayvan edindiği takdirde yemesini ve içmesini ihmal etmemesi gerekir. Onunla oynarken ona eziyet vermemesi, eşya gibi kullanmaması, yüksek sıcaklık ve soğuğa maruz bırakmaması gerekir.

Ebû Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuşlar:

“Bir adam bir gün yolda yolculuk yaparken şiddetle susamış daha sonra bir kuyu bularak içerisine inmiş, su içmiş. Kuyudan çıktığında bir köpek dilini çıkarmış ve soluduğunu görmüş. Susuzluktan nemli toprağı yiyor. Bu adam kendi kendine bu köpeğin susuzluğu benim susuzluğum derecesini bulmuş, demiş. Ve kuyuya inerek ayakkabısını su ile doldurmuş, sonra onu ağzıyla tutarak yukarıya çıkmış ve köpeği sulamış. Allah da ona şükretmiş ve onu affetmiş.” Ashâb:            

— Yâ Resûlallah! Gerçekten bu hayvanlarda bizim için bir ecir var mı? diye sormuşlar.

Rasulullah: “Her bir karaciğer sahibi canlı için ecir vardır.» buyurmuşlar. (Buhari 2466, Muslim 2244)

Gördüğün gibi mümin bir kimse hayvana verdiği önemden dolayı ve bir canlıya yaptığı iyilikten dolayı Allah onu cennetine koyar. Aynen bu hadiste söz konusu adama olduğu gibi. Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever.

Başka bir hadiste Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bize bir kediye yiyecek vermeyen ve onu hapseden bir kadının cehenneme girdiğini de haber vermiştir.

Daha detaylı bilgi için (14422 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi