Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Oruçlunun tükürük ve balgam yutması

Soru

Ramazan'da tükürük yutmak orucu bozar mı, bozmaz mı? Çünkü ben, özellikle de mescitte Kur’an okuduğum zaman bana çok miktarda tükürük geliyor.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruçlunun, ister mescitte olsun, isterse başka bir yerde olsun, çok olsa ve arka arkaya gelse de tükürük yutması orucunu bozmaz. Fakat sümük gibi katı balgam şeklinde olursa onu yutmaz, aksine mescitte olduğun zaman mendil ve benzeri bir şeye tükürür.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 270)

Kasten balgam yutmak câiz midir? Diye sorulacak olursa, buna şöyle cevap verilir:

Oruçlu olsun veya olmasın, balgam yutmak haramdır. Çünkü balgam, tiksindirici bir şeydir. İnsanın bedeninden çıkan hastalıklar taşıyabilir. Fakat oruçlu balgamını yutarsa,ağzından dışarı çıkmadığı için orucu bozulmaz. Balgamı yutmak, yeme ve içme olarak sayılmaz. Buna göre oruçlu, balgam ağzına geldikten sonra onu yutarsa, bununla orucu bozulmaz." (Muhammed b. Salih el-Useymîn, "eş-Şerhu'l-Mumti'", c: 6, s: 428)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi