Cumartesi 18 Cemaziyel-Evvel 1445 - 2 Aralık 2023
Türkçe

Ölen babasına fayda vermek isteyen kimse

Soru

Ben, vefat etmiş babamın adına bir miktar mal verdim. Vefat etmiş babama fayda vermek istiyorum. Ramazan'da oruçluya yemek yedirmenin (iftar ettirmenin) dışında yapabileceğim başka bir şey var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Ölen birisi adına sadaka vermek, müslümanların icmâsıyla ölüye fayda verir ve sevabı ona ulaşır.

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ رواه مسلم ]

"Babam öldü,geriye mal da bıraktı. Fakat vasiyette bulunmadı, onun için tasaddukta bulunsam, bu onun günahlarına keffâret olur mu? diye sordu.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

-Evet, (olur)."[1]

Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre bir adam, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e şöyle sordu:

إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. [ رواه مسلم ]

"Annem ansızın vefat etti. Eğer konuşmaya fırsat bulsaydı, tasaddukta bulunurdu.

Onun için tasaddukta bulunsam, bana da ecir var mıdır? Diye sordu.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

-Evet (onun için tasadduk et)."[2]

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- hadisin şerhinde şöyle demiştir:

"Bu hadis, ölünün adına tasaddukta bulunmanın câiz ve müstehap olduğuna, sadakanın sevabının ölüye ulaşacağına ve ona fayda vereceğine, ayrıca sadaka veren kimseye de fayda vereceğine delâlet etmektedir.Müslümanlar, bütün bu konularda icma etmişlerdir."

Fakirlere yemek yedirmek, özellikle de oruçluya iftar ettirmek, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- teşvik ettiği hayırlı amellerdendir.

Aynı şekilde babanıza fayda verecek ve ona iyilikte bulunmanıza vesile olacak en güzel şeylerden birisi de duâdır.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

إِذاَ ماَتَ اْلإِنْساَنُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جاَرِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صاَلِحٍ يَدْعوُ لَهُ. [ رواه مسلم ]

"İnsan öldüğü zaman, amelinin sevabı kesilir. Ancak (hayrın devamlı olması ve faydasının kesilmemesi sebebiyle) şu üç şeyin sevabı kesilmez: Sadaka-i Câriye (müslümanların yararlanması için bir şeyi Allah rızâsı için vakfetmek gibi), faydalı ilim (insanlara Allah rızâsı için dînî ilimleri öğretmek veya bunun için kitap yazmak gibi), kendisine duâ eden hayırlı evlât (insan vefat ettikten sonra arkasında kendisine rahmet ve mağfiretle duâ eden birisini bıraktığı zaman, o evlâdın duâsı, yabancı bir kimsenin duâsından daha çok kabûle şayandır)."[3]

Bu sebeple Allah Teâlâ'nın babanızı bağışlaması, onu cennete girdirmesi ve onu cehennem azabından kurtarması için namazda ve diğer zamanlarda babanıza bol bol duâ etmeniz gerekir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1] Müslim, hadis no: 1630

[2] Müslim, hadis no: 1004

[3] Müslim; hadis no:1631

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi