Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemek câiz değildir

Soru

Müslümanın, Ehl-i Kitab'ın (yahudi ve hıristiyanların) veya müşriklerin, bayramlarında onların kendi bayram günleri için hazırladıkları yemeklerden yemesi veya onların hediyelerini kabul etmesi câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslümanın, yahudi veya hıristiyanların veyahut da müşriklerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemesi câiz değildir.

Aynı şekilde müslümanın, bayramları münâsebetiyle onların takdim ettikleri hediyelerini kabul etmesi de câiz değildir. Çünkü bu davranış, onlara kıymet vermek, dînîsembollerini açıkça ifâde etmelerine yardımcı olmak, bid'atlerini yaymak ve bayram günlerinde onların sevinçlerine ortak olmak demektir. Belki de bu davranış, onların bayramlarını, bizim bayramlarımız edinmemize veya en azından bizim bayramlarımız ile onların bayramlarında karşılıklı yemek dâvetlerine icâbet etmeye ve hediyeleşmeye yol açabilir.

Bu davranış, hem fitnedir, hem de dînde yenilik çıkarmaktır.

Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [ متفق عليه ]

"Her kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık veya gizli Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)se,o ihdâs ettiği şey, kendisine reddolunmuştur (bâtıldır)."[1]

Aynı şekilde bayramları münâsebetiyle yahudi ve hıristiyanlara hediye vermek de câiz değildir.[2]


[1] Buhârî, hadis no: 2697. Müslim, hadis no: 1718

[2] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 22, s: 398

Kaynak: Islam Q&A