Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Abdesti bozan hades, ne zaman devamlı hades sayılır?

127853

Yayınlama tarihi : 17-04-2011

Gösterimler : 7755

Soru

Ben, kendimi ne zaman devamlı hades sahibi sayabilirim?
Ben abdest alırken bir veya iki veyahut da üç defa abdestim bozulduğunda mı (yani kaç defa abdestim bozulduğunda) hades sahibi sayılırım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Devamlı hadeslilik; hadesin kesilmediği haldir.

Değerli âlim Abdurrahman b. Cibrîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Devamlı hadeslilik; idrar ve benzeri haller gibi, hadesin kesilmediği bir haldir. Buna göre böyle bir durumda olan kimsenin her namaz için abdest alması gerekir."

Başka bir deyişle devamlı hadeslilik; sahibinin ona hâkim olamadığı ve onun irâdesi dışında her an çıkması mümkün olan hadestir.

Ancak bir kimse, idrarına veya yeline hâkim olabiliyor, fakat belirli bir sebepten dolayı abdesti bir veya iki defa bozulmuşsa, bu kimse, devamlı hades sahibi sayılmaz. Dolayısıyla bu kimsenin yeniden abdest alması ve üzerine bulaşan necâseti yıkaması gerekir.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Benim, namaz sırasında ve Kur'an okurken, kimi zaman sesli, kimi zaman da sadece kokulu yel çıkması sonucu abdestim bozuluyor.Bundan dolayı her abdestim bozulduğunda yeniden abdest alıyorum. Fakat bir müslüman bacımız bana şöyle dedi:

- Senin birden fazla abdest alman gerekmez.Bir abdestle namazını kılarsın.İkinci defa abdestin bozulduğunda yeniden abdest alırsın.Üçüncü defa abdestin bozulduğunda yeniden abdest alman gerekmez.

Bu söz, doğru mudur?

Bu durumda ne yapmam gerekir?" diye soran kimseye şöyle cevap vermiştir:

"Namaz sırasında, ses işitmek veya koku hissetmek sûretiyle abdestinin bozulduğundan kesin emîn olursan, bu takdirde yeniden abdest alman ve namazını yeniden kılman gerekir. Ancak bu hadeslilik durumu sende devamlı isen, durum farklıdır. Hadeslilik durumu devamlı ise, vakti girdiği zaman her namaz için abdest alman, sonra da o vaktin olduğun sürece farz ve nâfile namazlarını kılman gerekir. Bu vakit içerisinde seneden çıkan şeyin abdestine ve namazına bir zararı yoktur. Çünkü bu durum, zarûret durumudur. Bu durumda devamlı hades sahibi, namaz vakti girdikten sonra abdest alır da kendisinden (yel veya idrar gibi) bir şey çıkarsa, bundan muaf tutulur." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz; c: 10, s: 120-121)

Bu konuda daha detaylı bilgi için (22843) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi