Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Günahına Tevbe Eden Onu Hiç İşlememiş Gibidir

Soru

Mastürbasyon yapan bir kız, bu davranıştan dolayı tövbe ettiğinde bu kızın üzerine başka bir şey gerekli midir? Mastürbasyon yapan kimse, zina yapan bir kız misali gibi kendisine 100 değnek vurulması gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mastürbasyon yapmak haramdır. Bunun cevabını daha önce biz (329 ) nolu soruya verdiğimiz cevapta açıklamıştık. Mastürbasyon yapmak kendisine had cezasını gerekli kılan zina yapmak gibi değildir. Kendisine haddin gerekli olduğu zina ise ilişkiye girmektir.

Bu davranışı yapan bir kimsenin bir an evvel bu kötü alışkanlığı terk etmeye koyulması, Rabbine azze ve celle’ye istiğfarda bulunması ve yaptığından pişmanlık duyması gerekir. Bilmelidir ki bu fiilin dine, akla ve bedene çok fazla zararı vardır. Bu fiille ilgili olarak şeriatta varid olmuş belirli bir ceza yoktur. Bunu yapan kimsenin cezası Allah’a kalmıştır. Bu fiil haram olan amellerdendir lakin had cezası gerekli değildir.

Bir kimse herhangi bir günahtan dolayı samimi bir tövbe ile tövbe ettiği zaman – ister mastürbasyon yapmak olsun isterse başka bir günah- muhakkak ki Allah Teala, sanki o kimse hiç onu işlememiş gibi, onun tövbesini kabul buyurur, günahını affeder. Allah Teala şöyle buyurur: “Kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen O'dur.”  (Şura/25) Allah Teala şöyle buyurur: “De ki: Allah şöyle buyuruyor: “Ey nefislerine uyup da sınırlarımı aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin, Allah bütün günahlarınızı bağışlar, şüphe yok ki O, çok bağışlayan ve çok acıyandır.” (Zümer/53) Bu ayet tövbe eden kimse hakkındadır. Muhakkak ki Allah Teala günahından tövbe eden kimsenin tüm günahlarını bağışlar. Nebi (sav) de şöyle buyurmuştur: “Günahına tövbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.” (İbn Mâce 4250’de rivayet etmiştir, Elbânî Sahîhu İbn Mâce’de sahihlemiştir.)

En doğrusunu Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi