Cumartesi 14 Şaban 1445 - 24 Şubat 2024
Türkçe

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında rahatlık olduğuna delâlet eden bir hadis sâbit midir?

134050

Yayınlama tarihi : 25-12-2014

Gösterimler : 3666

Soru

Şu hadisin sıhhat derecesi nedir?
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
"Her kim, bana çokça salatta bulunursa, ölüm anında hiçbir kötülük ve eziyet bulmaz (görmez)."

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında ruhun bedenden kolay çıkacağına delâlet eden hiçbir hadise rastlamadık.

Nitekim İmam es-Sehâvî -Allah ona rahmet etsin-, "el-kavlu'l-bedî' fi's-salâti ale'l-habîbi'ş-şefî'" (s:109-141) adlı kitabında, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletleri hakkında sahih ve zayıf yollarla gelen hadisleri zikretmiş, fakat ölüm anında ruhun bedenden kolayca çıkacağına dâir hiçbir fazîlet zikretmemiştir.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın faydaları pek çoktur.

İmam es-Sehâvî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmak; en bereketli ve en fazîletli amellerdendir. Dîn ve dünya konusunda en faydalı ameldir. Salih ameller elde etmek, bu büyük fazîletlere, güzel menkıbelere, hiçbir söz ve fiilde bulunmayan her türlü faydalara nâil olmak isteyen akıllı ve gayretli kimse için büyük sevaplar içerir.

Allah Teâlâ, O'na çokça salât ve selâm eylesin."

"el-kavlu'l-bedî' fi's-salâti ale'l-habîbi'ş-şefî'"

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi