Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Âyeti unuttuğu için namazı bozan kimse

134235

Yayınlama tarihi : 11-03-2014

Gösterimler : 15570

Soru

Bir defasında namaza girdikten (başladıktan) sonra Fâtiha sûresini okudum. Zammı sûreyi okurken devamını karıştırdım. İki defadan fazla tekrar ettiğim halde bir türlü başaramadım (devamını getiremedim). Sonunda namazı bozdum ve yeniden tahrime (iftitah) tekbiri alıp ikinci defa okumaya başladım.
Buna göre kılmış olduğum namazım geçerli midir?
Başıma bir defa daha böyle bir olay geldiği takdirde ne yapmalıyım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Namazı bozmaman gerekirdi. Çünkü namazdaki kıraat için aslolan, Fâtiha sûresinin okunmasıdır. Bir insan, namazda Fâtiha sûresini okursa, farz hâsıl olur. Fâtiha sûresinden sonra fazladan okunan şey ise, müstehaptır.

Soruyu soran kardeşim!

Eğer sorunuzdaki sûreden kastınız, Fâtiha'nın dışında fazladan okunan bir sûre veya âyetler ise, bu sûreyi veya âyetleri okumak vâcip değildir, aksine müstehaptır. Bir insan, Fâtiha'dan sonra bu sûreyi veya âyetleri okumadan rükûya giderse, namazı sahihtir. (Zirâ Fâtiha sûresi yeterlidir.)

Sözün özü bu gibi durumda namaz bozulmaz. Yani kastınız, Fâtiha'dan başka fazla bir sûreyi ve âyetleri okumak istediğinizde size karmaşık gelir dedevam edemezseniz, namazı bozmamalısınız. Aksine hemen rükûya gitmelisiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Fâtiha sûresini okumanız sizin için yeterlidir."

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi