Pazartesi 23 Şaban 1445 - 4 Mart 2024
Türkçe

Ev ve şirketlerdeki musallalar (namaz kılınan yerler), mescit hükmünü almaz

136661

Yayınlama tarihi : 10-06-2012

Gösterimler : 9596

Soru

Ben,Suudi Arabistan'da çalışıyorum ve kaldığım evde yaklaşık 50 işçi bulunmaktadır. Bu evde sadece dört vakit farz namazının kılındığı bir musalla bulunmaktadır. Çünkü beşinci vakit farz namazı, çalışma saatine denk gelmekte ve işçiler bu beşinci farz namazı dışarıda kılmaktadırlar.
Benim sorum şudur:
İşçilere kalacakları bir yer olarak kullanmak için musalla yerinde odalar yapmak sûretiyle değerlendirmek istiyorum.Tabii bunu yapmadan önce de başka bir yeri musalla olması için hazır hâle getireceğim. Bilindiği üzere yeni yapacağım musallanın yeri de yine işçilerin kaldığı evde ve eski musalladan sadece 15 metre uzaklıkta olacaktır. Bu sebeple eski musallayı, işçilerin kalmaları için odalar hâline getirmemde bir haramlık var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Evlerde veya bazı kurum ve şirketlerde, sadece oralarda kalan veya çalışan insanların namaz kılmaları için musalla (namazgâh) hâline getirilen ve bütün müslümanlara açık umumî mescit olması amacını gütmeyen yerler, mescit hükmünü almaz.

Nitekim eskiden insanlar böyle yapmışlar ve bir kimse, evinin bir köşesinde namaz kılınması için yer ayırır ve buraya "Evin Musallası/Namazgâhı" veya "Evin Mescidi" adını verirdi. Fakat bu mescit, mescitlerin bilinen hükmünü almazdı.

Nitekim Itbân b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o, gözleri kör olunca, yağmurlu ve sel sularının olduğu günlerde mescide gitmek kendisine zor ve meşakkatli geldi. Bu sebeple Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den kendisinin evine gelmesini ve Itbân'ın kendisine musalla edindiği yerde namaz kılmasını istedi. Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onun bu isteğine icâbet etmiştir." (Buhârî; hadis no: 425. Müslim; hadis no: 33)

Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- bu hadisi şerh ederken şöyle demiştir:

"Bu hadisin faydalarından birisi şudur: Namaz kılmak için evde bir yeri mescit edinmek, oraya mescit adı verilmiş olsa bile, oranın vakfedilmesini gerektirmez."

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Evin mescidi için mescidin gerçek hükümleri sâbit olmaz (onun hükümlerini almaz)." ("el-Muğnî"; c: 4, s: 464)

Kuveyt kaynaklı Fıkıh Ansiklopedisi'nde şöyle gelmiştir:

"Evin mescidi,hakikatte ve hüküm olarak normal mescidin hükmünü almaz.Dolayısıyla evin mescidinin yerinin değiştirilmesi ve cünüp kimsenin orada uyuması câizdir." ("el-Mevsûatu'l-Fıkhıyye"; c: 2, s: 121)

Buna göre evde bulunan bu musalla, mescit hükmünü almaz ve orayı, işçilerin kalacakları odalara çevirmenizde hiçbir sakınca yoktur.

Bilinmesi gerekir ki cemaat namazının mescitte kılınması gerekir. Hastalık veya mescidin uzak olması gibi bir özrün dışında farz namazların cemaatle de olsa evde kılınması câiz değildir.

Bu konuda daha faydalı bilgi edinmek için (72895) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi