Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Cuma namazının farzından önce kılınması gereken müekked sünnet yoktur

Soru

Cuma namazının farzından önce veya sonra sünnet namaz var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, Cuma namazının farzından önce müekked sünnet yoktur. Fakat bir müslüman, mescide geldiği zaman,her iki rekâttan sonra selâm vermek sûretiyle dilediği kadar namaz kılabilir.

Zirâ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. [ رواه أحمد وأهل السنن ]

"Gece ve gündüz namazları ikişer ikişer kılınır (yani iki rekâttan sonra selâm verilir)." (Ahmed ve Sünen sahipleri, hasen bir senedle rivâyet etmişlerdir. Hadisin aslı, Buhârî ve Müslim'de "gündüz" lafzı zikredilmeden gelmiştir.)

Ayrıca Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den, müslümanın Cuma günü mescide geldiği zaman imam /hutbe için) minbere çıkmadan önce dilediği kadar nâfile namaz kılmasının meşrû olduğuna delâlet eden birçok sahih hadis gelmiştir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu namazın rekâtını iki veya dört veyahut da dörtten daha fazla bir sayıyla sınırlı tutmamıştır. Dolayısıyla ne kadar kılarsa, hepsi güzeldir.Bu namazın en azı, iki rekâttır ki o da Tehiyyetu'l-Mescid'dir (yani Mescidi selamlama namazıdır).

Cuma namazının farzından sonraki sünnete gelince, en azı iki, en fazlası dört rekât olmak üzere müekked sünneti vardır.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. [ رواه مسلم ]

"Sizden kim, Cuma namazından sonra (nâfile) namaz kılmak isterse, dört rekât kılsın." (Müslim; Cuma; hadis no: 881)

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Cuma namazının farzından sonra evinde iki rekât nâfile namaz kılardı.

Allah Teâlâ, herkesi, O'nun hoşnut ve râzı olduğu amellerde muvaffak eylesin.

Kaynak: Abdulaziz b. Baz; "Mecmû'u Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia"; c: 12, s: 386