Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Hac vizelerini satmak

Soru

Zorla çıkarılabilen hac vizelerini satmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bir insanın kendisi hac yapma niyetinde olmadığı halde hac vizesini alması câiz değildir.Dolayısıyla bir kimse kendisi hac yapma niyetinde olmadığı halde hac vizesini alır da sonrabundan vazgeçerse, hac vizesini elde etmek için harcadığı masrafın üzerinden başka bir ücretle satamaz. Bunun anlamı; bu kimsenin, zayıf müslümanları ve hac yapma gayretinde olan kimseleri sömürerek hac vizelerini bir ticâret aracı edinmesi câiz değildir. Aksine müslümanın, hayırda yardımcı olması ve müslüman kardeşlerine yardımcı olması, müslümanları sömürmemesi gerekir.

Kaynak: Allah Teâlâ en iyi bilendir." (Abdurrahman el-Berrâk)