Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Kadının namazda imâmeti (imamlık yapması)

14247

Yayınlama tarihi : 20-04-2012

Gösterimler : 34539

Soru

Bir yerde bir grup kadın varsa ve namaz vakti de geldiyse, kadınlar ezân okuyabilir ve kâmet getirebilirler mi? Namazı cemaatle kılmaları (dînen) mümkün müdür?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Erkeklere meşrû olduğu gibi, kadınların (namaz için) ezân okumaları ve kâmet getirmeleri meşrû değildir. Fakat kadınlardan birisi ezân okur ve kâmet getirirse, bunun için şu üç durum sözkonusu olur:

Birincisi:

Kadının, sadece erkek veya hem erkek, hem de kadın cemaatine ezân okuması ve kâmet getirmesi meşrû değildir. Bu durumda kadının ezân okuması ve kâmet getirmesi câiz değildir. Kadının, erkeklere ezân okuması ve kâmet getirmesi de geçerli değildir.

İkincisi:

Kadının, sadece kadınlar cemaatine ezân okuması ve kâmet getirmesi.

Üçüncüsü:

Kendisi tek başına namaz kılmak istediğinde ezân okuması ve kâmet getirmesi.

Kadının, kadınlar cemaatine veya kendisi için ezân okuması câizdir. Fakat erkeklere gerekli olduğu gibi değildir.Çünkü ezân ve kâmet, erkekler için daha zorunludur.Ancak kadınlardan birisi ezân okursa, bu câizdir. Hepsi bunu terk ederse, yine câizdir.Eğer bir kadın ezân okursa, sesini kısması (yükseltmemesi) gerekir. Arkadaşlarının duyacağı kadarından fazla sesini yükseltmemelidir.

Kadının kendisi veya kadınlar cemaati için kâmet getirmesine gelince, bu davranış, müstehap olmaya daha evlâ ve daha yakındır. Fakat kâmet getirmeden namazı kılarsa, namazı sahihtir.

Kadının imâmetine (imam olarak namaz kıldırmasına) gelince, onun namazdaki imâmeti için hüküm bakımından iki şekli vardır:

Birincisi:

Kadının, sadece erkeklere veyahut da hem erkeklere, hem de kadınlara birlikte imamlık yapması: Kadının, namazda erkeklere imamlık yapması, kesinlikle sahih olmaz (imâmeti geçersizdir). Kadının kıldıracağı namaz ister farz olsun, isterse nâfile olsun, fark etmez.

İkincisi:

Kadının, sadece kadınlara imamlık yapması: Kadının, bir yerde toplandıkları zaman kadınlar cemaatine namaz kıldırması müstehaptır.İçlerinden birisi onlara imamlık yapar. Fakat kadın imam, ön safın ortasında durur (onlardan ileride olmaz). Buna göre kadının, kadınlara imamlık yapması câizdir ve imamlığı da sahihtir.

Kaynak: "İslâm Fıkhında Kadının Velâyeti"; s: 176