Pazartesi 20 Cemaziyel-Evvel 1445 - 4 Aralık 2023
Türkçe

Kendisinden yel çıktığını hayal eden kadının abdesti bozulur mu?

Soru

Ben, her abdest aldıktan sonra vajinadan (döl yolundan) ve anüsten (makattan) yel çıktığını hissetmeye başlıyorum. Ben, yel (gaz) çıkarmıyorum, fakat yelin çıkmadığı özel uzuvlardan sanki bir tür yel çıktığını hissediyorum. Bundan dolayı devamlı olarak yeniden abdest almam gerekir mi? Sürekli abdest yenilemek, benim için gerçekten çok zordur. Aynı şekilde bu problem, bende sürekli olarak meydana gelmektedir.Çünkü ben, namazdan önce beş defa abdest alıyorum.İnsanı rahatsız eden bu durum, abdestimi bozuyor mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İnsanın, kendisinden bir şey çıktığından tam olarak emîn olmadıkça namazdan çıkmaması ve bu tür vesveselere aldırmaması gerekir.Çünkü bu vesveseler, şeytandandır. Bunun içindir ki İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- kitabında: "Abdestin bozulduğundan emîn olunmadıkça şekten dolayı abdest alınmaz" diye bir bölüm açmıştır.

Bu bölümde şu hadis gelmiştir:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: لا يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Abbâd b. Temîm'den, o da amcasından rivâyet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e, na­maz sı­ra­sın­da bir­şey­ler his­set­ti­ği duygu­su ge­len (dübüründen koku veya ses çıktığı /yellendiği kendisine hayal edilen) ki­şinin du­ru­mun­dan şikâyette bu­lu­nu­lun­ca o şöy­le bu­yur­muş­tur:

- (Dübüründen) bir ses işit­me­dik­çe ve­ya bir ko­ku hissetmedikçe na­ma­zı bı­rak­ma­sın." (Buhârî; hadis no: 137. Müslim; hadis no: 361)

Bütün bu vesvese ve hayaller, insanın abdestini bozmaz. Fakat insan, kendisinden bir şeyin çıktığından emîn olursa, bu durumda abdesti bozulur.

İnsanın başına bu gibi vesveseli bir durum geldiği zaman ondan yüz çevirmesi, ona iltifat etmemesi ve abdestlilik halinin kaldığına hükmetmesi gerekir.Çünkü insanın bunu düşünmeye devam etmesi, vesvesenin kendisinde kalıcı hale gelmesine sebep olur.

Kadının fercinden (döl yatağından) yel çıkmasına gelince,bu durum abdesti bozmaz.

Nitekim İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne, namaz sırasında kadının fercinden yel çıkmasının hükmü sorulmuş, bunun üzerine komite şu cevabı vermiştir:

"Bu durum, abdesti bozmaz. Çünkü bu yel, anüs gibi necis bir yerden çıkan yel (gaz) gibi değildir."

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 259