Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Uzman ve güvenilir bir gayri müslim doktora muayene olmak

Soru

Sindirim sisteminde bir rahatsızlıktan şikayetçi olduğum için tanıdığım Hristiyan bir doktora gittim, daha sonra Müslüman bir doktorun olduğunu öğrendim. Bu durumda tedaviyi bırakıp Müslüman doktora mı gideyim yoksa tedavi aynı doktorla devam ettireyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet söz konusu Hristiyan doktor güvenilir ve alanında uzman ise, ayrıca onunla tedaviye başlamış ve bir iyileşme farkettiyseniz onunla devam etmenizde bir sakınca yoktur. Onu bırakıp Müslüman bir doktora gitmeniz gerekmez. Zira kendi alanında uzman bir doktor – Müslüman olmasa dahi- size büyük ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlar. Beki de Allah size onun eliyle şifa verir.

Bu güne kadar Müslümanlar, müslüman olmasa dahi uzman doktorlardan yardım almaktadır.

İbn el Mukri, Mucem 352’de Mubarek bin Said’ten şöyle rivayet eder: “Süfyan el Sevri zühde ilk başladığında O’nun hasta olduğunu zannederek idrarını Hristiyan bir doktora götürdük. Doktor: Arkadaşınız hasta değil fakat bir korku yaşıyor.. İdrarı bir papaz idrarına benzer.

El Meruzi şöyle dedi: Bir gün İmam Ahmed’in yanından Hristiyan bir doktor ve bir rahip çıktı. Sorduğumda rahibin Ebu Abdullah’ı görmek istediğini söyledi. (Siyer Alam el Nubela 11/211)

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Hicret esnasında Abdullah bin Uraykit el Dueli kafir olmasına rağmen ondan rehberlik hizmeti alması; tıb, sürme, ilaç, yazı, hesap vb. işlerde kafirlerden yardım almanın caiz olduğunu gösterir. Sadece kafir olması nedeniyle güvenilmecek anlamına gelmez, zira görüldüğü gibi hicret yolunda bile yardım alınmış, oysa yolda kaybolmaktan daha kötü bir şey olamaz. (Bedai le Fevaid 3/725)

İbn Muflih, Şeyhulislam İbn Teymiye’den şöyle nakletti:

Şayet bir Yahudi veya bir Hristiyan tıb alanında uzman olup halk arasında güvenilir olarak bilinirse onun yanında tedavi olmak caiz olduğu gibi onun yanında parayı emanet olarak bırakmak da caizdir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez.” Âli imran/75

Bununla birlikte Müslüman bir doktorun yanında tedavi imkanı varken onu bırakıp başkasına gitmesi doğru değil. Fakat ehli kitab olan birisine ihtiyaç duyarsa velayeti onların eline vermeden hizmet alabilir. Ayrıca davranışta en güzel şekilde hitap ederse daha iyi olur. (el Edab el Şer’iyye 3/76)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Müslüman kadın Hristiyan bir doktorun yanında tedavi görebilir mi?

Cevap:

Ona güvenirse sakıncası yoktur. Bunun delili: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Mekke’den Medineye hicret ederken müşrik olan yol rehberi Abdullah bin Uraykıt’tan yardım almıştır. (Lika el bab el Meftuh 2/56)

Size Allah’tan şifa ve afiyet dileriz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi