Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Namaz kılan kimsenin namazda iki secde arasında nereye bakmalıdır?

149172

Yayınlama tarihi : 26-11-2012

Gösterimler : 29666

Soru

Ben, namaz kılarken ve iki secde arasında otururken şehâdet parmağıyla işâret ediyorum ve şu duâyı okuyorum:
رَبِّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنيِ، وَعَافِنِي.
"Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet, bana rızık ver ve bana âfiyet ver."
Sorum şu: Teşehhüdde olduğu gibi şehâdet parmağına mı, yoksa nereye bakmalıyım?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

(131579) nolu sorunun cevabında iki secde arasında sağ elin şekli nasıl olmalı? Sağ elin uyluğun üzerine açık kolarak konulmalı mı, yoksa teşehhüdde yapıldığı gibi şehâdet parmağıyla işâret mi edilmelidir? diye âlimlerin bu konudaki görüş ayrılıklarını zikretmiştik.

Namaz kılan kimse, iki secde arasında veya teşehhüdde oturduğu zaman şehâdet parmağına bakmalıdır. Bazı âlimler; kucağına bakmalıdır, demişlerdir.

Abdullah b. Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in namazdaki oturuşunu vasfederken şöyle demiştir:

فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا. [ رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي ]

"(Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda oturduğu zaman,) sağelini sağuyluğunun üzerine koyar, baş parmağını takip eden (şehâdet) parmağı ile kıbleye işâret etti, gözlerini de ona veya ona yakın yere ona dikti." (Nesâî; hadis no: 1160. Elbânî; "Sahih-i Nesâî'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Namaz kılan kimse namazda iken nereye bakmalıdır?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Sünnet olan; Ayakta duruken ve aynı şekilde rükû halinde iken secde yerine bakmalıdır. Oturuş halinde ise, eğer teşehhüd için veya iki secde arasında oturmuş ise, işâret ettiği yere (yani şehâdet parmağına) bakmalıdır. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde böyle gelmiştir." ("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz"; c: 29, s: 241)

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Namaz kılan kimse, teşehhüdde gözlerini secde yerine mi, yoksa tevhîde işâret ederken şehâdet parmağına mı bakmalıdır?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"İki secde arasındaki oturuşunda veya teşehhüd oturuşunda şehâdet parmağına veya eline bakmalıdır.Namazda kıyamda (ayakta) iken ise, secde yerine bakmalıdır.Bütün bunların sebebi ise, namazında zihni dağılmaması, kuruntu ve vesveselere kapılmaması içindir." ("Umdetu'l-Ahkâm Şerhi"; c: 14, s: 21)

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- "Mecmû'" adlı eserinde bazı Şâfiîlerin, 'namaz kılan kimse, otururken kucağına bakmalıdır' diye söylediklerini nakletmiştir.

Aynı şekilde İmam Serahsî de "Mebsût" adlı eserinde İmam Tahâvî'den -Allah ona rahmet etsin- böyle bir görüş nakletmiştir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi