Çarşamba 14 Zilkade 1445 - 22 Mayıs 2024
Türkçe

Gebelik tarihinden kırk gün önce düşük yapmanın hükmü

Soru

Eşim hamileliğin ilk haftalarındadır. Ancak iki küçük çocuğumuz var, birisi 7 aylık diğer 18 aylıktır. Doğum kontrolü açısından çocukların daha sağlıklı büyümeleri için düşük yapması caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fıkıh alimleri kırkından önce düşük yapmanın hükmünde farklı görüş birdirmiştir. Hanefi, Şafii ve bazı Hambelilere göre düşük yapmak caizdir.  

İbn el Humam, Feth el Kadir 3/401’de şöyle demiştir: “Gebelikten sonra düşük yapmak caiz mi? Cevap: Yaratılış evresine geçmediği müddetçe caizdir. Başka yerde yaratılış 120 günde tamamlandığın söylemişlerdir. Ancak “yaratılış tamamlanması”ndan maksat ruhun üflenmesidir. Aksi takdirde bu süreyi esas almak yanlış olur. Bilindiği üzere yaratılış şekli 120 günden önce tamamlanmaktadır.

El Ramli, Nihayet el Muhtac 8/443’de şöyle demiştir: Tercihli görüşe göre ruhun üflenmesinden sonra kesinlikle düşük yapılması haramdır. Fakat öncesi caizdir.

Haşiyet el Kalyubi 4/160 şöyle demiştir: Ğazali dışında, ruh üflenmesi öncesi bir ilaçla olsa bile düşük yapmak alimlere göre caiz olduğu sonrası ise haram olduğu bildirilmiştir.

Maliki mezhebine göre ayrıca bazı Şafiiler, bazı Hanefiler ve bazı Hanbelilerin görüşüne göre; düşük yapmak kesinlikle caiz değildir.

El Derderir, Şerh el Kebir 2/266 ‘de şöyle demiştir: Rahmin içine giren meniyi kırk gün öncesi çıkarmak caiz değildir. Kırk gün sonrasında ise icma olarak haramdır.

Bazı alimler düşük yapmanın caiz olduğunu bir takım mazeretlere bağlamış olup detaylar için El Mevsua el Fıkhiyye el Kuveytiye 2/57 ‘ye bakınız.

Bu hususta Fıkıh Alimleri Komitesinin vardığı karar şu şekildedir:

1-Hamileliliğin tüm aşamalarında düşük yapmak caiz olmayıp ancak çok dar sınırlar içinde ve şeri mazeret oluştuğunda caiz olur.

2-Şayet hamilelik ilk aşamasında yani ilk kırk gün içersindeyse ve düşük yapmanın şeri olarak bir yarar sağlar veya bir zararı bertaraf edilecekse düşük yapmak caizdir. Bu süre içerisinde çocuk terbiyesinin meşakkati, geçim ve eğitim masraflarından endişe etmek veya gelecekleri hususunda endişe edip var olan çocuklarla yetinerek düşük yapmak caiz değildir. (el Fetava el Camie 3/1055)

Daimi Fetva Kurulu 21/450 de şöyle geçmektedir: “Kadının hamileliğinde asıl olan düşük yapmanın caiz olmadığıdır. Caiz olması ancak şeri bir gerekçeye bağlıdır. Şayet hamilelik ilk kırk gününde olup düşük yapılmasında şeri bir maslahat veya anne için bir zararı bertaraf etmek varsa bu durumda düşük yapmak caiz olur. Geçim pahalılığı, terbiye zorluğu gibi gerekçeler; şeri mazeret kapsamına girmez. Hamileliğin kırk günden sonraki dönemlerinde ise düşük yapmak haramdır. Çünkü bu aşamadan sonra artık insan şeklini almaya başlar. Düşük yapmak, ancak anneye zararı olduğuna dair veya hamileliğin sürdürülmesi durumunda çocuğun öleceği ihtimaline dair güvenilir sağlık heyetinin vereceği kararla olur.

Görüldüğü gibi ihtiyaç varsa tercihli görüş budur. Yakın zamanlarda peşpeşe üç gebelik anneye zarar vereceği gibi bebeğin sağlıklı doğmamasına neden olabilir. Ayrıca küçük yaşta olan üç çocuğa annenin bakması çok meşakkatli olacaktır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi