Perşembe 23 Cemaziyel-Evvel 1445 - 7 Aralık 2023
Türkçe

Mekke halkı ile niyeti oradan başlayan kimse ancak Mekke'den niyet edebilir

173674

Yayınlama tarihi : 02-07-2013

Gösterimler : 4326

Soru

Ben, umreyi edâ etmek üzere Almanya'dan Cidde'ye geliyorsam, niçin Almanya'dan ihrama girmek gerekiyor?
Niçin Mekke'den ihrama girmekle yetinmiyoruz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hac menâsikini edâ etmeyi size nasip buyurmasını Allah Teâlâ'dan niyaz ederiz. Yine, salih amellerinizi kabul etmesini Allah Teâlâ'dan niyaz ederiz.

Birincisi:

İhram elbisesini Almanya'dan giymeniz gerekmez. Aksine ihram elbisesini kendi ülkenizden veya mikat yerinden giymek arasında muhayyersiniz.Bu, ihram elbisesini giymek hakkındaki hükümdür.

İhrama niyet etmeye gelince, niyetiniz, uğrayacağınız mikat yerinde veya biraz öncesinde olur. Bunu da uçak hosteslerine sorarak öğrenebilirsiniz.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, hac veya umre yapmak kastıyla geldikleri zaman, her ülke halkı için ihrama girmeleri gereken mikat yerleri tayin etmiştir. Buna göre Medine yolundan gelen kimse, "Abyâr Ali" olarak bilinen Zulhuleyfe'den ihrama girer. Şam veya Mısır veyahut da Fas yolundan gelen kimse, Cuhfe yakınındaki Râbiğ denilen yerden ihrama girer. Yemen yolundan gelen kimse, günümüzde es-Sa'diyye olarak bilinen Yelemlem'den ihrama girer. Necd bölgesinden veya Tâif yolundan gelen kimse, es-Seylu'l-Kebîr olarak bilinen Karnu'l-Menâzil'den ihrama girer. Mikat sınırları içerisinde ikâmet eden kimse ise, bulunduğu yerden ihrama girer.Dolayısıyla Cidde halkı, Cidde'den, Mekke halkı da Mekke'den ihrama girerler.

Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Hiç şüphe yok ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine halkı için Zul-Huleyfe'yi, Şam halkı için el-Cuhfe'yi, Necd halkı için Karnu'l-Menâzil'i, Yemen halkı için ise Yelemlem'i mikat yeri tayin etti ve (şöyle buyurdu):

-Mikatlar, hac ve umre yapmak isteyen (adı geçen) beldelerin halkları ile o beldelerin halklarından olmayıp o mikatlar üzerinden gelenler içindir. Bu mikatların sınırları içerisinde ikâmet eden ise, âilesinin bulunduğu yerden ihrama girer.Hatta Mekke halkı, Mekke'den telbiye getirerek ihrama girerler." (Buhârî; hadis no: 1524. Müslim; hadis no: 1181).

el-Hattâbî -Allah ona rahmet etsin-, "Meâlimu's-Sunen" (c:2, s: 147)'de şöyle demiştir:

"Dedim ki:

Bu mikatlarda tahdidin (sınırlamanın) anlamı; bu mikatların ihramsız aşıp geçilmemesidir.Âlimler, bir kimse, bu mikatlardan önce ihrama girer de mikat yerine ihramlı olarak varırsa, ihramının geçerli olduğu konusunda oybirliğine varmışlardır."

İkincisi:

Mekke halkının dışındaki kimselerin, Mekke'den ihrama girmeleri câiz değildir. Ancak Mekke'ye geldikten sonra hac yapmaya niyetlenen kimse, Mekke'den ihrama girebilir. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- -yukarıda da belirttiğimiz gibi-, her belde halkı için bir mikat yeri belirlemiştir. Bunun hikmetini bilmiş olmasak bile, bu konuda Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in tam bir hikmeti vardır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi