Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

'Kabir, Çarşamba günü şakî (bedbaht) kimseye açılmaz' sözünün aslı yoktur

184887

Yayınlama tarihi : 18-04-2014

Gösterimler : 8286

Soru

Şu sözün doğruluk derecesi nedir: "Kabir, Çarşamba günü şakî (bedbaht) kimseye açılmaz."
Bu söz, hadis veya hikmetli bir söz müdür, ya da nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bu lafızda veya bu anlamda bir hadis olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca ne O'nun ashâbından -Allah onlardan râzı olsun-, ne de seleften hiç kimseden de böyle bir şey bilmiyoruz.

Bu sözün her yönden muhtemel olabilen hiçbir anlamı doğru değildir.

-Eğer bu sözün anlamı,şakî (bedbaht) kimseleri Çarşamba günü defnetmekten ve onlar için kabirler kazımaktan yasaklamak ise, bu bâtıl bir anlamdır. Çünkü insanlardan hiç kimse, kesin olarak bu kabirde yatanın şakîmi yoksa saîd mi olduğunu bilemez. Zirâ bunun ilmi, sadece Allah Teâlâ nezdindedir. İnsanlar, eskiden olduğu gibi günümüzde de) ister salih kimseler olsun, isterse şakî kimseler olsun, ölülerini Çarşamba veya diğer günlerde defnetmeye devam etmektedirler.

-Eğer bu sözün anlamı, Çarşamba gününde defnedilmek istenen özellikle şakî kimseye kabir açılmak istemez ise, bu da bâtıl bir anlamdır. Zirâ dünya ve âhirette kaybeden bedbahtlardan olan müşrikler ve diğerleri, Çarşamba veya diğer günlerde defnedilmeye devam etmektedirler.

-Eğer bu sözün anlamı, haftanın diğer günleri arasından özellikle Çarşamba gününde ölüyü defnetmenin fazîletini açıklamak ve bu günün fazîletlerinden birisinin de bu günde hiçbir şakînin defnedilmediğini açıklamak ise, bunun da hiçbir delili yoktur. Hatta hiçbir aslı yoktur.

-Eğer bu sözün anlamı, yukarıda zikredilenin tam tersi ise ve: "Çarşamba günü, uğursuzluğu sürekli bir gündür" hadisi gereği ise, bu da bâtıl bir sözdür. Çünkü hadis, uydurmadır. Bu konuda detaylı bilgi için bkz:"el-Fevâidu'l-Mecmûa fi'l-Ehâdîsi'l-Mevdua", s: 438)

-Eğer bu sözün anlamı, -cumhurun görüşüne göre- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Çarşamba gecesi defnedildiği için ise, bu bâtıl bir gerekçedir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ile başka birisinin, -ister şakî olsun, isterse saîd olsun- defni arasında hiçbir alaka yoktur. Birçok şakînin, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in defnediliği vakitte defnedildiğinde şüphe yoktur.

Anlatmak istediğimiz şey şudur: Bu söz, esasında bir hadis değildir. Seleften birisinin kaydedilmiş bir sözü de değildir. Zaten bu sözün anlamı da doğru değildir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi