Pazartesi 23 Şaban 1445 - 4 Mart 2024
Türkçe

Zekat mallarının, Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarına (Kur'an kurslarına) harcanması câiz değildir

Soru

Gelecek yıl inşaallah Kur'an-ı Kerim hafızlık okulu (Kur'an kursu) inşa edeceğiz. Şu konularda size sormak istiyorum:
1. Bu okul yararına İslâmî bankaların birinde zekat malları hesabı açtırmak câiz midir?
2.  Bu okul yararına şimdiden zekat toplamaya başlamak câiz midir?
3. Zekat malları toplandıktan sonra okul açılışının gecikmesi veya beklenmeyen bir erteleme sebebiyle bir yıl bu malları kullanamazsak, bu malların hükmü ne olur? Bu mallara zekat gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Zekat mallarının, Allah Teâlâ'nın kitabının nassıyla tayin edilen yerlerden başka bir yere harcanması câiz değildir.

Nitekim Allah -azze ve celle-, zekat verilmesi gereken yerleri şöyle açıklamıştır:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [ سورة التوبة الأية: ٦٠]

"Zekâtlar, Allah'tan bir farz olarak, ancak fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere (memurlara), kalpleri (gönülleri) İslâm'a ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda savaşanlara ve (muhtaç kalmış) yolculara mahsustur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir."Tevbe Sûresi: 60

Allah Teâlâ'nın bu emri;İslâmî okulların veya Kur'an-ı Kerim hâfızlık okullarının (Kur'an kurslarının) veyahut da buna benzer hayır projelerinin hepsini kapsar. Bu sebeple zekat mallarını bu gibi kurumların inşası veya tesisi için harcamak câiz değildir. Fakat bu okullarda okuyan fakir öğrenciler veya çalışan fakir işçiler varsa, zekatı onlara vermek câizdir. Çünkü onlar, zekatı hak eden kimseler sınıfındandır.

Bu konuda (125481 ) ve (146368 ) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

İkincisi:

Kur'an-ı Kerim hâfızlık okulları (Kur'an kursları) yaptırmak ve bu okulların bakımını üstlenmek, insanların teşvik edilmeleri gereken hayırlı amellerdendir. Ancak bu okullara zekat mallarının dışında başka taraftan gelen mallar harcanmalıdır.

Bu okul için, hayır sahiplerinin okul yararına yaptıkları bağışların toplanması için bir sandık oluşturulması daha doğru ve yerinde olur. Yine İslâmî bir bankada bu amaçla özel bir hesap açtırmakta bir engel yoktur.

Bu hesapta toplanan mala zekat gerekmez. Çünkü toplanan bu mallar ve paralar, vakıf malları hükmündedir.

Bu konuda (94842) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi