Pazartesi 24 Rebiüs-Sani 1443 - 29 Kasım 2021
Türkçe

İnsanları oruca teşvik etmek için toplu iftar vermek

Soru

Halktan insanları nâfile oruca teşvik etmek için toplu iftar programı düzenlemenin hükmü hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bunda bir sakınca olmadığını görüyorum. Fakat terk edilmesi daha evlâdır. Çünkü sahâbe -Allah onlardan râzı olsun- bu gibi yöntemlere başvurmuyorlardı. İnsanlar nâfile oruca sözle teşvik edilirse, fiille teşvik edilmesinden daha yerinde ve yeterli olur."

Kaynak: (Muhammed b. Salih el-Useymîn, "Açık Kapı Buluşması", 247. Buluşma)