Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

Yetimi Terbiye Etme

1994

Yayınlama tarihi : 25-08-2010

Gösterimler : 6775

Soru

Bir müslüman dul bir kadınla evlendi ve ilk evliliğinden iki çocuğu var. Bu adamın ona karşı farz olan hakları nedir. Soru: çocuk ona baba diye mi çağırmalı? Onun çocuklara emretmesi veya namaza mecbur etmesi hakkı var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Evet onlara namaz kılmalarını emreder.peygamber sallallahu aleyhi ve selemin dediği gibi: eğer çocuk yedi yaşına gelirse ona namaz kılmasını emredin..” Ebu Davud Süneninde; çocuk namaz için ne zaman emredilir babın Namaz kitabında rivayet etti.

İlim ehli ise: Taharet ve namaz üzerine çocuk on yaşına basınca tedib edilir. Tedibin anlamı ise: vurmak, tehdit etmek ve katı olmaktır. Çocuğun babasına düşen ona tahareti ve namaz kılmayı yedi yaşında öğretmeli ve emretmelidir. On yaşına basınca onu tedib etmelidir.

Bu konuda asıl olan: Peygamber sallallahu aleyhi ve selemin kavlinde: Çocuğa yedi yaşında namaz kılmayı emredin, on yaşına basınca da onun için vurun.” Tirmizi rivayet etti ve hasen hadis olduğunu belirtti. Başka bir rivayette: Çocuğa yedi yaşında namaz kılmayı emredin, on yaşına basınca da onun için vurun, kız-erkekler arasında da yataklarını ayırın.” Bu çocuk hakkında meşru olan bir tedibdir. Namazı sevmesi, akil-baliğ olunca onu bırakmaması ve ona alışması için bir alıştırmadır.. Bu meselede ki bu tedibten kız ve erkek arasında ayrım yoktur. İbn-i Qudama’nın el-Muğni’sinde Namazın sıfatı babına müracaat edilebilir.

Bazı insanlar yetimi tedib etmekten utanırlar. Ancak doğru olan bunu onun faydası ve menfeati için velisi yapmasıdır. Çıkarı için bazen ona sert çıkabilir. Bunda bir beis yoktur. Şairin dediği gibi:

Kendine gelmeleri için katı olun, kim de otoriter ise

Acıyana bazen katı davranmalı

İlim ehli dedi ki: çocuğunu vurduğu gibi yetimi de vurabilir. ed-Dürrül-Muhtar’ın babut-Tazire bakınız.

Yetimin kendine kefil olanı babam diye çağırması ise (1041) sayılı sorunun cevabı verilmiştir.

Allah en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid