Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

İslam’da mürtet niçin öldürülür?

20327

Yayınlama tarihi : 05-01-2018

Gösterimler : 25462

Soru

Müslüman olmadığım halde sizin akidenize çok meraklı biriyim. Söylediği sözlerden dolayı (Selman Rüşdi’yi kastediyorum) ölüm fermanını çıkararak,  ölüm cezasını gerektiren nedeni anlamam çok zordur. Bir beşer olarak Allah’tan başka hiç kimsenin bu gibi kararları çıkaracak yetkiye sahip olmadığını sanıyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sizin bu güzel soruyu sormanızdan, dinimize olan merakınız ve cevabı almanızdaki hırsınızdan dolayı size teşekkür eder, size bir misafir, okuyucu ve istifade edenler olarak hoş geldin diyoruz.

Soruyu soran kardeşimiz! Mektubunuz üzerinde çokça durmamızın sebebi sizin İslam dinine olan merakınızdır. Bu ise hem bizim hem de sizin için de birer müjdedir. Bizim açımızdaki müjde ise: sizin gibi hakkı araştıran birine dinimizin ulaşmasıdır ki, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin bu dinin yeryüzünün tümüne ulaşmasıdır.Temimî Darî’den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem den şöyle dediğini işitmiştir:“Gece ve gündüzün vardıkları noktaya bu din varacaktır. Azizin izzetiyle, zelilin zilletiyle Allah çamurdan yapılmış hiçbir evi ve kıldan yapılmış hiçbir çadırı bırakmayacaktır ki bu din oraya girmesin. Bu öyle bir izzettir ki Allah İslâm ve İslâm ehlini onunla aziz kılar. Öyle bir zillettir ki onunla küfrü zelil kılar”.[1]

Sizin açınızdaki müjde ise şudur: Sizin bu merakınız sizi bu hanif dinin detaylarını öğrenmenize yardımcı olacak. Sonra da bu dinin sağlam fıtrata, dürüst akla uygun olduğunu göreceksiniz. Size tavsiyemiz: Sizi etkileyecek her türlü etkenlerden sıyrılmanız, sabır ve metanetle İslam dinini okumanızdır. Sizin bu konulara bağlı(219),(21613),(20756),(10590) soruları okumanızda fayda vardır.

“Söylediği sözlerden dolayı (Selman Rüşdi’yi kastediyorum) ölüm fermanını çıkararak,ölüm cezasını gerektiren nedeni anlamam çok zordur. Bende sizin gibi bir beşer olarak Allah’tan başka hiç kimsenin bu gibi kararları çıkaracak yetkiye sahip olmadığına inanıyorum.” Sözünüze gelince sözleriniz doğrudur. Zira Allah’ın kitabı ve Resul sallallahu aleyhi vesellem in Sünnetinden delil olmadan hiçbir kimse başkasının ölümüne karar veremez. Müslüman âlimlerce başkasının öldürmesini gerektirecek olan kelimeye riddet nedir? Riddet ne ile olur? Mürtedin hükmü nedir?

Birincisi Riddet nedir? İslamdan sonra küfre dönmeye riddet denir.

İkincisi Riddet ne ile olur?

Riddet dört şekilde oluşur

1) İtikadî Riddet: Allah’a ortak koşmak, inkâr etmek veya Allah’ın sıfatlarından bir sıfatını yok saymak, yâda Allah’a çocuk nisbet etmek. Bu durumda bunlardan birine yapan kişi mürted ve kâfir olur.

Sözle Allah’a sövmek: Allah ve Resulu sallallahu aleyhi vesellemı sövmek gibi.

2) Fiillerle riddet: Kur’an-ı çöpün olduğu yerlere atmak gibi, çünkü bu gibi fiiller Allah’ın kelamıyla alay etmek gibidir. Puta tapmak, Güneş ya da ay’a tapmak gibi, Hem bunlar inanmamanın işaretleridir.

3) Terketmekle Riddet: İslam dininin tüm şiarlarının terki veya hiçbir şiarıyla amel etmemek gibi.

Üçüncü olarak: Mürtedin hükmü nedir?

Riddet şartları olan; akıllı olmak, ergenlik çağına gelmek ve isteyerek dinden çıkma şartları bulunduran Müslüman mürted olursa kanı helaldir. Müslümanların emiri ya da yardımcısı –kadı-öldürür. Yıkanmaz, namazı kılınmaz, Müslümanların mezarlıklarında defnedilmez.

Mürted olanı öldürmenin delili Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem in şu hadisidir: “Dinini değiştiren kişiyi öldürün” [2]. Dinden maksat İslam dinidir.

Başka bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kişinin kanı üç şey haricinde helal olmaz” Zina eden evli, nefse karşı nefis, dinini terk edip,İslam cemaatından ayrılan kimse “Buhari ve Müslim rivayet eti.[3]

İşte soruyu soran kardeşim! Mürted kişinin öldürülmesi Allah’ın emriyle olmuştur.: Allah teala bize Rasulullah sallallahu aleyhi veselleme itaat etmemizi şu şekilde emrediyor: “Allah’a Resulüne ve Müslümanların emirlerine itaat ediniz.” Allah Resulü daha önce de belirttiğimiz üzere mürtedi öldürmemizi emrediyor.“Dinini değiştiren kişiyi öldürün” diyor.

Bu konuda düşünüp ikna olman için zamana ihtiyacın olacaktır. Allah’ın bize farz ettiği sahih ve biricik Hak dine tabi olup buyun eğdikten sonra,istediği zaman dinden çıkarmayı gerektirecek küfür sözlerini sarf ederek, kolaylıkla dini bırakan kişinin Allah’a Resul üne Kitabına ve dinine küfür ettikten sonra caydırıcı hiçbir cezaya tabi tutulmazsa bu durum hem dinden çıkan kişiye hem de dine girecekler için nasıl bir tesir oluşturacak?

İşte tabi olması vacip olan dinin bu caydırıcı cezası olmazsa istediği zaman içine girip çıkılan büro veya dükkâna benzeyecek, Böylelikle hakkı terk etmek başkalarına da cesaret verir.

Bununla beraber bu kişi hakkı tanımayan, alışmayan yâda ibadet etmeyen biri de değildir, bu kişi hakkı bilen, alıştırma yapan ve ibadet şiarları yerine getiren biridir. Bu ceza müstahak olduğu cezadan daha büyük değildir. Bu büyük ceza ancak hayatında kendisi için hiçbir faydanın olmadığı birine uygulanır. Zira bu kişi hakkı bilmiş tabi olduktan sonra dini bırakıp ayrılmıştır, bundan daha kötü biri olur mu?

Cevabı şöyle özetleyebiliriz: İslam’a girdikten sonra çıkıp bırakan kişiyi öldürme emrini veren Bu dini indirip insanlara farz eden Allah’tır. Bu hüküm Müslümanların öneri ve içtihatları değildir. Durum böyle olunca Allah’ı Rab ve ilah kabul ettiğimizden onun hükmüne tabi olmamız gerekir. Allah biz ve sizi onun sevip razı olduğu şeyde muvaffak etsin. Sana bir daha teşekkür ederiz. Hidayete tabi olanlara selam olsun.

___________________________________

[1]İmam Ahmed (16344) Elbanî, Silsile’i Sahihinde bu hadisi sahih görmüştür.

[2] Buharî,2794

[3] Buharî,(6878),Müslim(1676), Mevsuat’ül-Fıkhiyye(22/180) bakınız.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid