Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

UMRECİ KADIN ÂDET GÖRDÜĞÜ ZAMAN, ÂDETTEN TEMİZLENİNCEYE KADAR BEKLER

Soru

Ben, âilemle birlikte umre yapmak üzere Cidde'ye geldim.Fakat Cidde'ye vardığımda eşim hayız oldu. Ancak ben eşimden ayrı olarak tek başıma umreyi tamamladım. Şimdi eşimin hükmü nedir (ne yapması gerekir)?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, Allah Teâlâ'yadır.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu soruya şöyle cevap vermiştir:

Eşinizin hükmü; temizleninceye kadar beklemesi gerekir. Hayızdan temizlendikten sonra umresini edâ eder.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Safiyye -Allah ondan râzı olsun- hayız olunca:

"O (Safiyye), bizi (Mekke'den Medine'ye yola çıkmamıza) engel mi olacak?" diye sordu.

Onlar: "O, farz tavafını yaptı"  dediler.

Bunun üzerine Peygamber-sallallahu aleyhi vesellem-:

"O halde (Mina'dan Medine'ye doğru) yola çıksın..." (Buhârî ve Müslim)

Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'in:

"O (Safiyye), bizi (Mekke'den Medine'ye yola çıkmamıza) engel mi olacak?" sözü, kadın, farz tavaftan önce âde görürse, temizleninceye kadar beklemesi,  temizlendikten sonra da tavaf etmesi gerektiğine delildir.

Aynı şekilde umre tavafı da farz tavaf gibidir. Çünkü umre tavafı, umrenin rükünlerinden birisidir. Umre yapan kadın, tavaftan önce âde görürse, temizleninceye kadar bekler, temizlendikten sonra da tavafını yapar.

Kaynak: Bu konuda değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin-: "Hayız ve Nifas Konusunda 60 Soru-Cevap" adlı k