Pazar 19 Cemaziyel-Evvel 1445 - 3 Aralık 2023
Türkçe

Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) ile tedâvi olmak câiz midir?

20671

Yayınlama tarihi : 15-04-2015

Gösterimler : 9494

Soru

Benim karşılaştığım problem sebebiyle Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) almam tavsiye edildi.
Bu tedâvi câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Eğer uzman bir doktor size bu tedâvi şeklini tavsiye etmişse, bunu kullanmanızda size bir günah yoktur.

Âlimler -Allah onlara rahmet etsin- tenkıye şırıngası ile tedâvi olmanın câiz olduğunu belirtmişler, bazıları da iğneyle tedâvi olmuşlardır.

Nitekim İmam Ebu Hanife'nin talebesi Ebu Yusuf ile İmam Ahmed b. Hanbel tenkıye şırıngası ile tedâvi olmuşlardır. Bu durumda zaruret olduğu için avret yerinin gösterilmesi mübah sayılmıştır.

el-Kâsânî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

" tenkıye şırıngası kullanmakta bir sakınca yoktur. Çünkü tenkıye şırıngası, tedâvi kabilindendir ve dînen mendub sayılan bir ameldir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ. [ رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود ]

"Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun. Çünkü Allah -azze ve celle- ölüm ve ihtiyarlık dışında beraberinde şifâsını indirmediği hiç bir hastalık yaratmamıştır."(Ahmed, hadis no:17987. Ebu Davud, hadis no: 3855. Elbânî, 'Sahih-i Ebî Davud' hadis no: 3264'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.) " (Bedâiu's-Sanâi', c: 5, s: 128)

İmam es-Serahsî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Avret yerine bakmaya gelince, bu haramdır. Fakat özür (mazeret) olursa, zaruret gereği avret yerine bakmakta bir sakınca yoktur.

Bu zaruret hallerinden birisi de şudur:

Doğum sırasında kadın (ebe), kadının fercine bakabildiği gibi, başka yerine de bakabilir...

Aynı şekilde erkek de zaruret halinde tenkıye şırıngası yapacağı yere bakabilir.

Hastalık durumuna gelince, çünkü zaruret hasıl olmuştur. İğne yaptırmak da bir tedâvi şeklidir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا وَخَلَقَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا الْهَرَمَ.

"Ey Allah'ın kulları! Tedâvi olun.Çünkü Allah ihtiyarlık dışında şifâsını yaratmadığı hiç bir hastalık yaratmamıştır."

Ebu Yusuf'tan -Allah ona rahmet etsin- rivâyet olunduğuna göre o, çok zayıflamış ve kendisine:

-Sendeki bu aşırı zayıflığı/cılızlığı ancak tenkıye şırıngası giderir, denilince, tenkıye şırıngası yapan kimseye avret yerini göstermiş ve bunda bir sakınca görmemiştir.Bu doğru görüştür. Çünkü aşırı zayıflık, bir hastalıktır." (el-Mebsût, c: 10, s: 156)

el-Merdâvî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Zaruret gereği tenkıye şırıngası yaptırmak mekruh mudur, değil midir?

Sonra şöyle demiştir:

Doğrusu tenkıye şırıngası yaptırmak mekruh değildir. Aksine zaruret gereği tenkıye şırıngası yaptırmak mübahtır. Zaruret olmaksızın tenkıye şırıngası yaptırmak, (avret yeri görüleceği için) mekruhtur.

el-Merrûzî şöyle demiştir:

"Ebu Abdullah'a (yani İmam Ahmed'e) tenkıye şırıngası yaptırması tavsiye edilmiş, bunun üzerine o tenkıye şırıngası yaptırmıştır." (el-Merdâvî'nin el-Furu' Hâşiyesi, c: 2, s: 171)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi