Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Doğal Emzirmenin Hükmü Ve Hikmeti

Soru

Henüz yemek yiyemeyen bebeğe anne sütü vermek vacip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, çocuk emzirilmeye ihtiyacı varsa onu emzirmek vaciptir.

Süt emzirme döneminde çocuğun emzirilmeye ihtiyacı olduğu müddetçe emzirilmesinin vacip olduğu hususunda fıkıh alimleri arasında bir ihtilaf yoktur.

Şeriat bakımından emzirilme, çocuğun tartışılmaz hakkıdır. Bu hak çocuğun velisi üzerinde vaciptir. Nafaka büyüklere vacip olduğu gibi emzirilme çocuğun hakkıdır.

Yüce Allah şöyle dedi:
“-Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir.” (Bakara 233)

Görüldüğü gibi yüce Allah çocuğu emziren annenin nafakasını babaya vacip kılmıştır. Çünkü süt ancak anne aracılığıyla çocuğa ulaşır. Emziren anneye nafaka, dolaylı bir şekilde çocuğun da nafakasıdır.

Şerh Munteha el İradet’te şöyle geçer: “Erkek olsun, kadın olsun küçüğün nafakası kimin üzerine vacip ise çocuğu emzirenin nafakası da onun üzerine vacip olur. Çünkü çocuk emziren annenin sütüyle beslenir. Bu nedenle emzirenin nafakası vacip olur. (el Mufassal fi Ehkam el Mer’a 9/464

Alimlerin icmaıyla emzirme; nikah, mahremiyet, nazar ve birlikte tek başına kalabilme açısından ilgili hükümler bulunmaktadır. Ancak nafaka, veraset ve nikahta velayet açısından etkisi yoktur.

Söz konusu mahremiyet ve irtibatın hikmeti açıktır. Çünkü çocuk kadının sütüyle beslendiğinde kanı ve eti bu süt ile gelişir ve bu süt soy faktörü taşır. Bu nedenle alimler; çocuğun kafir, fasık, kötü huylu veya bulaşıcı hastalığa sahip bir kadından süt emmesini sağlamak mekruhtur. Yaratılışı ve ahlakı güzel olan bir kadına süt emzirttirmek müstehaptır. Çünkü süt, huy ve davranışları etkiler. En iyisi çocuğu annesi dışında çocuğu emzirmemesidir. Şayet çocuk onun memesi dışında başkasını kabul etmezse annesinin onu emzirmesi vacip olur.

Doktorlar, özellikle ilk aylarda çocuğun anne sütü ile beslenmesini teşvik ederler.

Araştırma ve deneyler sonucunda anne sütünün önemi bilim adamları ve doktorlar tarafından tespit edilmiştir. Bu da Allah’ın yüce hikmetindendir.

Tıbbi açıdan anne sütü ve emzirmenin faydaları

Şüphesiz emzirmenin büyük faydaları mevcut olup yüce Allah kitabında bunu emretmiştir: “-Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler”

Böylece yüce Allah, çocuğa anne sütü hakkını kararlaştırmıştır. Bu ayet indikten on dört asır sonra, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar ve küresel kuruluşlar, annelere çocuklarını emzirme çağrısında bulundu. Oysa İslam 14 asır önce bunu emretmiştir.

Emzirmenin çocuğa yararlarından bazıları ise şöyledir:

1-Anne sütü hijyenik olup içinde mikrop bulunmamaktır.

2- Anne sütü; hiçbir inek, koyun veya deve sütünden elde edilmiş süt ile kıyaslanamaz. Doğumdan sütten kesilene kadar çocuğun günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve formüle edilmiştir.

3- Anne sütü tamamen çocuğa uygun oranlarda besin, yeterli miktarda protein ve şeker içerirken; inek, koyun ve manda sütlerinde bulunan proteinlerin yavrularına uygun olarak hazırlandığı için çocuğun midesinde sindirimi zordur.

4- Anne sütüyle beslenen çocukların büyümesi, biberonla beslenen çocuklara göre daha hızlı ve daha eksiksizdir.

5- Bir anne ile çocuğu arasındaki psikolojik ve duygusal bağı sağlıyor.

6- Anne sütü; çocuğun sindirim ve emme yeteneğine uygun, vücudunun ihtiyaç duyduğu miktar ve şekilde beslenmesi için gerekli çeşitli unsurları içerir. Zira beslenme unsurları sabit olmayıp, çocuğun ihtiyaçlarına göre günden güne değişmektedir.

7-Anne sütü, makul sıcaklıkta yaratılmış ve çocuğun ihtiyaçlarına otomatik olarak cevap verir ve her an elde edilebilir.

8- Emzirme, anne için hamileliği önleyen doğal faktörlerden biridir. Zira doğum kontrol hapları, spiral veya enjeksiyonların kullanımına eşlik eden komplikasyonlardan uzak tutar. (Kitabu Tevdih el Ahkam 5/107

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi