Pazar 26 Cemaziyel-Evvel 1445 - 10 Aralık 2023
Türkçe

Rukye için belirli bir vakit var mı?

209359

Yayınlama tarihi : 06-07-2020

Gösterimler : 8476

Soru

Gün içerisinde rukye için belirli bir zaman var mı? Duyduğum kadarıyla rukyenin güneş doğumundan sonra veya ikindi namazından sonra olmalıdır. Bu doğru mu? Şayet bu doğru değilse rukyenin doğru vakti nedir? Rukyenin etkisi ne kadar sürer?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: Şer’i rukye, müstehaptır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kendine ve sahabeye rukye yaptığı gibi sahabeler de kendilerine rukye yapmışlardır. Şüphesiz rukye, şer’i bir tedavi yöntemi olup kul; kendini maddi, manevi ve şeytani belalardan rukyelerle korumaktadır. Rukye için belirli bir vakit yoktur. Gece ve gündüzün her vaktinde rukye yapılabilir. Bununla beraber şayet gecenin son vaktinde veya duaların kabul gördüğü zamanları takip edilirse inşallah daha güzel olur. Sonuç olarak kesinlikle rukyenin her hangi bir zamanla ilişkisi yoktur. Rukyenin gerçeği, dua ve Allah’a yakarmaktır. Şayet duanın makbul olunduğu vakitlerde yapılırsa daha güzel olur. Sünnette de bu konuda her hangi bir vakit belirtilmemiştir.

Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, rahatsızlandığında İhlas, Falak ve Nas surelerini okur, eline üfler ve elleriyle vücudunu meshederdi. Vefat ettiği hastalığa yakalanınca kendi üzerine okuduğu ihlas, falak, nas ve koruyucu duaları okudum ve elleriyle kendi vücudunu meshettirdim.”

İbn Abdul Bir Rahimehullah şöyle dedi: Bu hadis, rukyenin var olduğuna dair bir delil olup rukyeyi inkar edenler için bir reddiyedir. Ayrıca Kur’an ile rukyenin olduğuna dair bir delildir. (el temhid 8/129)

Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem hastalandığında Cibril ona ruyke yapar ve şöyle derdi:

“Seni her beladan uzak tutan, her hastalıktan şifa veren, kıskancın şerrinden ve her nazar sahibi gözün şerrinden koruyan Allah’ın adına sığınırım” (Muslim 2185)

Başka bir rivayette Ebu Said Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Cebrail Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e geldi ve şöyle dedi: Ey Muhammed! Hastalandın mı? Evet, dedi: bunun üzerine şöyle dua etti: “sana eziyet veren her şeyden, her nefsin şerrinden, kıskancın nazarından Allah’ın adıyla sana rukye yapıyorum, Allah sana şifa versin) (Muslim 2186)

Abdulaziz bin Suhayb’den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Ben ve Enes bin Malik girdik,  Sabit: hastalandım ey Ebu Hamza! Dedi. Enes: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in yaptığı rukye ile sana rukye yapayım mı? Evet dedi: “ Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senden başka şifâ veren kimse yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın Allah’ım!»

İkincisi: Yatmadan önce de rukye yapmak müstehaptır. Zira Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir içlerine İhlâs, Felak ve Nas Surelerini okuyarak üfler ve ellerini vücudundan ulaşabildiği yerlere önce, başının üzerinden yüzünden ve vücudunun ön kısmından başlayarak meshederdi. Okuma ve meshetmeyi üç kere tekrarlardı.” Buhari/5017

Üçüncüsü:

Rukyenin etkisiyle ilgili şeiatta belirtilmiş bir süre yoktur. Meşru olan kul, hastalandığı takdirde kendine rukye yapmasıdır. Nasıl ki hasta iyileşinceye kadar ilacını alıyorsa aynı şekilde iyileşme gerçekleşinceye kadar rukyeye devam edilir. Bazı kişilerin rukyenin on gün süreyle etkili olduğu söylemine gelince bu konuya dair delil bulunmamaktadır. Meşru olan şu ki Müslüman hastalandığı vakitte iyileşinceye kadar kendi üzerine okumasıdır. Daha detaylı bilgi için (3476) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi