Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?

Soru

en, Ramazan'da tutamadığım bir günün kazası için oruca niyet ettim.Fakat ben, kaza orucuna niyet ettiğimi unutmuşum. Fecir vakti uyandıktan sonra yedim ve içtim.Ancak ninenm bugünde benim kaza orucumun olduğunu bana hatırlatınca akşama kadar yemek ve içmekten kendimi tuttum. Bu gün ben oruç tutmuş sayılır mıyım? Çünkü ben, orucu akşama kadar tamamladım.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Her kim, oruçlu iken yer veya içerse, onun orucu sahihtir.

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Kim, oruçlu olduğu halde unutarak yer veya içerse,orucunu tamamlasın. Zirâ onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir."[1]

Bu konudaki hadisin genel olması sebebiyle orucun, Ramazan veya kaza veya adak (nezir) veyahut da nâfile oruç olması arasında hiçbir fark yoktur.

İmam Şâfiî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Oruçlu kimse, Ramazan veyaadak (nezir) veya keffâret orucunda veya herhangi bir vâcip veyahut da nâfile oruçta unutarak yer veya içerse, orucu tamdır ve kendisine kaza gerekmez."[2]

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"...Bunlardan birisi de, oruçlu kimse, Ramazan orucunda ya da nâfile veya kaza ve adak gibi başka bir oruçta unutarak yerse veya içerse veya eşiyle cinsel ilişkiye girerse, kendisine bir şey gerekmez.

Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Kim, oruçlu olduğu halde unutarak yer veya içerse,orucunu tamamlasın. Zirâ onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir."[3]

Buna göre, geceden kaza orucuna niyet etmiş olmanızdan dolayı orucunuz sahihtir ve Ramazan orucunun kazasının yerine geçer.Yemiş ve içmiş olmanızın oruca bir zararı olmaz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

_____________________________________________

[1] Buhârî, hadis no: 1399. Müslim, hadis no: 1155

[2] "el-Umm", c: 2, s: 75

[3] Abdulaziz b. Baz, "Nuru'n Ale'd-Derb Fetvâları", c: 16, s: 479

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi