Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

KABİR AZABINDAN KORUYAN DUÂ DOĞRU MUDUR ?

21950

Yayınlama tarihi : 30-05-2008

Gösterimler : 9989

Soru

Lütfen bana, kabir azabından koruyan şu duânın doğru olup-olmadığını bana haber verir misiniz? Şayet bu duâ doğru ise, onu günlük olarak okuyamadığım için birçok şeyi kaybetmiş oluyoum. Bu duâ doğru değil ise, okumam gereken duâyı bana göstermenizi ricâ ediyorum.Çok önemli olduğu için bunu bana açıklamanızı ricâ ediyorum. Bu duâ kişinin üç defa: "ed-Dârûd'uş-Şerîf", sonra "Lâ İlâhe İllallahu'l-Meliku'l-Hakk'ul-Mubîn", sonra da yine üç defa: "ed-Dârûd'uş-Şerîf" demesidir.Söylediğim gibi, bu duâyı hergün söyleyen kimse, kabir azabından korunacak ve helal kazanca önem verecektir. Aynı şekilde bunları söylediği takdirde istediği kapısından cennete girebilecektir. Bu duânın doğru olup-olmadığını bana açıklamanızı ricâ ediyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

CEVAP:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Bu duâ, doğru değildir. Kabir azabından korunmaya sebep olan şeylerden birisi, Allah Teâlâ ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emirlerini yerine getirmek ve yasakladıklarından kaçınmak olan takvâ, duâ ve zikirlere devamlılık göstermek ve Kur'an-ı Kerîm'i -özellikle de Mülk sûresini- okumak ile mümkündür. Çünkü Mülk sûresinin, Allah Teâlâ'nın izniyle kabir azabından koruyacağına dâir, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet olunan hadis, sâbittir. Abdulkerim el-Hudayr

Kaynak: (Abdulkerim el-Hudayr)