Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Kişinin kızgınlık anında Boşanması

Soru

Bir Müslüman kardeşim eşine üç defa seni boşadım dedi. Ancak birkaç saat sonra eşine döndü ve dedi ki ben kızgınlık anımda boşanmıştım. Sayın hocam! Bu kardeşimizin eşine dönmesi doğru mu? Bu konuda şer’i delil istiyorum. Nitekim bu konuda farklı bakış açılar gördüm ama delilleri yoktur.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kızgınlığın üç türü var:

Birincisi: Bilincini kaybedecek derecede kızgınlık, bu durumda kişi deli ve bunamış gibi olur. Bu kişinin boşanması tüm ilim ehline göre geçersizdir. Çünkü bu kişi aklını yitirmiş deli ve bunamış hükmündedir.

İkincisi: Aşırı derecede kızıp ancak ne dediğini bilen kişidir. Ancak tartışmanın uzun sürdüğü sövmenin ve tartışmanın veya şiddet içeren davranışlardan dolayı kendine hakim olamayan kişidir.Bu kişinin durumunda ilim ehli ihtilaf etmişler. Bu konuda tercihli görüş boşanmanın geçersiz olmasıdır. Bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kapanmada boşanmak ve azat etmek yoktur”İbn Mace 2046 , Elbani El irva kitabında sahih demiştir.

alimler kapanmayı, zorlama ve aşırı kızgınlık olarak açıklamışlar.

Üçüncüsü: Hafif kızgınlıktır. Eşinden meydana gelen eylemlere karşı kızgınlık durumudur. Ancak onun düşünme ve aklını kullanma yetini engellemez. Normal bir kızgınlık durumudur bu kişinin tüm ilim ehline göre boşanması geçerlidir.

Kızgınlık geçiren kişinin boşanma hakkındaki en doğru hükmü budur. Bu detayla İbn Teymiye ve İbn kayyım’ Rahimehullah dan da bu şekilde aktarılmıştır.

En doğrusunu bilen Allah’tır.

Kaynak: Şeyh İbn Baz’ın Boşanma Fetvaları s.15-27