Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Gayri Müslimden iftar yemeğini kabul etmenin hükmü

Soru

Ramazan ayında gayri müslimlerden iftar yemeği veya iftar için paranın kabul edilmesi caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Müslümanların Ramazan ayında gayri Müslimlerden iftar yemeğini veya iftar yemeği alınmak üzere para kabul etmelerinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Zira bu yemek veya parasal karşılığı, bir hibe konumundadır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bazı kâfirlerden hibe kabul etmiştir.

Ebu Humeyd el Saidi Radiyallahu anhu şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ile Tebuk gazvesinde Eyla kralı Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’ beyaz bir katır hediye etti ve bir cübbe verdi. (Buhari 2990)

Abbas bin Abdulmuttalip Huneyn savaşı ile ilgili şöyle dedi: “ …. Ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Ferva bin Nufasa el Cuzami’nin hediye ettiği beyaz bir katır üzerinde idi… ) Muslim 1775)

Ali bin Ebu Talip Radiyallahu anhu şöyle dedi: “ Ekeydire Dume, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e ipek bir elbise hediye etti. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem onu Ali’ye verdi ve şöyle dedi: bunu Fatmaların arasına bölüştür”. (Buhari/2472, Muslim 2071)

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Bu hadis gereğince kâfirlerden hediyenin kabul edilmesi caizdir.

Enes bin Maliik Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Bir kadın Yahudi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bir zehirli koyun hediye etti. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ondan yedi.” (Buhari 2474, Muslim 2190)

Daimi Fetva Kurulunun fetvalarında şöyle geçmektedir: “Dini münasebet olmamak şartıyla normal günlerde gayri muslimlerin Müslümanlara takdim ettikleri tatlıları kabul etmek ve yemek caizdir. Çünkü bu kafirin hediyesini kabul etmek konumundadır. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem müşriklerden hediye kabul etmiştir.

İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

“Benim gayri müslim bir komşum var, bazı özel günlerde yiyecek ve tatlı gönderir. Bu yiyecekleri yemem caiz mi?

Cevap: evet, güvendiğin takdirde gayri müslimin sana hediye ettiği yiyecekten yiyebilirsin. Zira Yahudi kadın Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bir koyun hediye etmiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu hediyeyi kabul etmiş ve ondan yemiştir.

Kafirlerin hediyesini kabul etmekte sakınca yoktur. Onlara güvenildiği takdirde Onların evinde de yemek yemenin bir sakıncası yoktur. Şayet onların şerrinden şüphe edilirse davetlerine icabet edilmez. Ayrıca münasebet ve özel günler onların dinlerine özgü bir gün olmamalı. Yılbaşı gibi günlerde onların hediyeleri kabul edilmez. (Fetava nur ala derb 24/2)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi