Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

"Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lânet eder" Hadisi sahih değildir.

Soru

"Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lânet eder" diye bir hadis var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Söz konusu hadis, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Gazali, İhya ulumuddin kitabında Enen bin Malik’e isnat etmiştir. (İhya Ulumuddin 1/274)

Daimi Fetva Kurulu 2-3/213 şöyle geçmektedir: Bu söz, Meymun bin Mehran’dan rivayet edilmiş olup Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edilen bir hadis değildir.

Bu sözün anlamı: Kur’anı okuyan Müslümana bir uyarı olup amel etmeksizin sadece okumak yeterli olmadığına işarettir. Zira bazı kişiler faizin haram olduğunu söyleyen ayeti okur fakat faiz yemeye devam eder. Zulmü yasaklayan ayeti okuduğu halde zulmeder. Gıybeti yasaklayan ayeti okuduğu halde gıybet eder. Buna benzer emir ve yasaklara uymayan kişiler kasdedilir.

Şeyh İbn Baz’a "Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lânet eder" hadisi sorulur. Kur’an, okuyanı nasıl lanet eder ve neden? 

Cevap: Bu hadis sahih olmadığı için açıklamaya da gerek yoktur. Şayet sahih olsa bunun anlamı şu olurdu: Kur’an’a bazı eylemler kınama ve laneti gerektirir. Okuyan kimse emirlere aykırı davrandığında yasakları çiğnediğinde bununla birlikte Kur’an okuyor oysa Kur’anda bu davranışları lanet etmektedir.  (Mecmu el Fetava 61/26)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi