Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Kur’an-ı Kerim, insanlara uzay âlemini anlatmak için indirilmedi

Soru

Bilime göre uzayda yaşayan varlıklar mevcuttur. Ayrıca uzayda uçan ufolar da bulunmaktadır. Bu konuda şeriatın görüşü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Şüphesiz şeriat, kozmik bilim ve uzay keşifleri için gelmediği gibi kara, su ve uzay ve tabiat varlıkları ile ilgili detaylarını açıklamak için indirilmemiştir. Ancak şeriat; hidayet ulaştırmak, güzel ahlakı anlatmak, Allah’ın güzel isimlerini tanıtmak, yaratılış gayesini açıklamak ve zayıf insana gerçek mutluluğu bahşetmek için indirilmiştir. Yüce rabbimiz şöyle buyurdu: “ (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.) Fetih/8-9

Başka bir ayette: “Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.” (İsra/82) bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için  (211860) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bu nedenle ister olumlu ister olumsuz yönden olsun uzay varlıkları konusunda veya gezegenlerde yaşam ile ilgili bilgileri, kesin bir şekilde şeriata dayandırmak ilim ve hikmetle alakası yoktur. Bu konuda en doğrusu kişi, kendi araştırmasına dayanmasıdır. Fakat istediği takdirde bir takım nasların ışığından faydalanabilir. Bununla birlikte kesin şeriat nasları ile kesin bir dil kullanmaz. Kur’an ve sünneti kendi ulaştığı düşünceye uydurmaya zorlamaz. Nitekim bu kabul edilecek bir yöntem değildir. Bu yöntemlerle varıldığı sonuç genellikle sunumda tutarsızlık ve kuramlarda zıtlık meydana gelmektedir.

Bizim kesin olarak inandığımız şudur; yüce Allah’ın yarattığı varlıklar, bizim akıllarımız ve düşüncelerimizin onları idrak etmesinden çok daha büyük ve çok daha ötedir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir! Allah onlar için bir vade takdir etti, bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkârcılıktan başkasını kabullenmediler.” (İsra/99)

 Başka bir ayette: “Rabbin, dilediğini yaratır ve tercih eder. (O’nun seçme ve yaratmasında) onların tercih hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şânı yücedir.” (Kasas/68)

Diğer ayette: (Göklerin ve yerin egemenliği Allah’a aittir. O dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.) Şura/49

Bununla birlikte konuyla ilgili (129972) nolu sorunun cevabından faydalanabilirsiniz. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi