Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Namaz için kâmet getirirken Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmak

Soru

Bir müezzin kâmet getirmeden önce: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem" demekte, sonra da "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diyerek kâmet getirmeye başlamaktadır.
Bu davranış, sünnet midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Herhangi bir ibâdeti edâ etmek isteyen kimsenin, bilgisizce Allah Teâlâ'ya ibâdet etmemek için, o ibâdetin hükümlerini ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine göre nasıl edâ edileceğini öğrenmesi gerekir. Çünkü Allah Tebâreke ve Teâlâ'ya ancak O'nun meşrû kıldığı şekilde ibâdet edilir.

Her kim, Allah Teâlâ'ya, O'nun ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in meşrû kılmadığı bir ibâdet ile ibâdet ederse, o ibâdet reddolunur, kabul olunmaz.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْـهِ أَمْرُنـاَ فَهُوَ رَدٌّ. [ رواه مسلم ]

"Kim, bu işimizden (dînimizden) olmayan bir şey yaparsa, o yaptığı şey kendisine iâde olunur." (Müslim, hadis no: 1718)

Kâmete sokulan bid'atlardan birisi de yukarıda soruyu soran kimsenin de zikrettiği gibi, müezzinin kâmet getirmeden önce Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmasıdır. Zirâ bu davranış, bid'attır. Ne Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne de ashâbından birisi böyle yapmıştır.

Bu davranışın bid'at olduğuna dâir değerli âlim Cemaleddîn el-Kâsimî -Allah ona rahmet etsin-; "Islâhu'l-Mesâcid Mine'l-Bide'i ve'l-Avâid" adlı kitabında (s: 134) bu konuya değinmiştir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi