Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Hac aylarında umre yapmak

Soru

Aynı yıl içerisinde hac yapmamak kaydıyla hac aylarında umre yapmak câiz midir?
Örneğin:Ben, hacdan 15 gün önce Mekke-i Mükerreme'ye gittim ve umre menâsikini bitirdikten sonra yolculuğa çıktım (Mekke-i Mükerreme'den ayrıldım).
Bu davranış, câiz midir?.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hac aylarında umre yapmanın câiz olduğu konusunda âlimler arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur.Umre yapılan yıl içerisinde hacca niyet edip-etmemek arasında hiçbir fark yoktur.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- dört defa umre yapmış, hepsi de Zilkâde ayında olmuştur. Zilkâde ayı ise, hac aylarındandır. Hac ayları: Şevval, Zilkâde ve Zilhicce'dir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Vedâ haccındaki umresi ile birlikte yaptığı hacdan başka hac yapmamıştır.

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ؟ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- haccıyla birlikte yaptığı umrenin dışında hepsi de Zilkâde ayında olmak üzere dört umre yapmıştı: (Müşriklerin, kendisini Mekke'ye girmekten alıkoydukları hicretin altıncı yılının) Zilkâde ayındaki Hudeybiye um­resi, (Müşriklerle sulh anlaşması yaptığı yılın sonrasındaki yılda) Zilkâde ayındaki (kaza) umresi; Huneyn (savaşının) ganimetlerini taksim ettiği zaman olan (hicretin sekizinci senesin­deki) Ci'râne umresi ve haccı ile birlikte yaptığı umredir." (Buhârî; hadis no: 4148. Müslim; hadis no: 1253).

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kısacası, Enes ile İbn-i Ömer'in -Allah ikisinden de râzı olsun- rivâyeti, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dört umre yaptığında ittifak etmiştir.

Bu umrelerden:

Birincisi: Müşriklerin,hicretin altıncı yılında kendisini Mekke'ye girmekten alıkoydukları Hudeybiye antlaşmasının yapıldığı yılın Zilkâde ayındaki umresinde sahâbeyle birlikte ihramlarından çıkmışlar ve bu, kendileri için birer umre sayılmıştır.

İkincisi: Hicretin yedinci yılında Zilkâde ayında yapmış olduğu Kaza umresidir.

Üçüncüsü: Hicretin sekizinci yılının Zilkâde ayında, Mekke'nin Fethi'nde yapmış olduğu umredir.

Dördüncüsü: Haccı ile birlikte yapmış olduğu (Vedâ haccındaki) umresidir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu umre için Zilkâde ayında ihrama girmiş, fakat umrenin amellerine Zilhicce ayında başlamıştı."

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- devamla şöyle demiştir:

"Âlimler şöyle demişlerdir:

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sadece Zilkâde ayında bu umreleri yapmış olması, bu ayın fazîletinden ve bu konuda câhiliye halkına aykırı hareket etmek istemesinden dolayıdır. Çünkü câhiliye halkı, Zilkâde ayında umre yapmayı, günahların en büyüğü olarak görüyorlardı...

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu aylarda dört defa umre yapması, Zilkâde ayında umre yapmanın câiz olduğunu beyan etmek, câhiliye halkının sahip olduğu geleneği yıkmak ve bunu ortadan kaldırmak için daha etkili bir yoldu.

Allah Teâlâ en iyi bilendir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi