Çarşamba 15 Şaban 1441 - 8 Nisan 2020
Türkçe

Ramazan\'da hâmile kadından (doğum öncesi) hâmilelik suyu akması

Soru

Bir kadın, Ramazan'da hâmileliğinin dokuzuncu ayındadır.Ramazan ayının başında bu kadından kan olmayan bir sıvı akmaya başladı.Kadın bu sıvı akarken oruç tutmaya devam ediyordu. Bu olay, on yıl önce olmuştu.
Benim sorum şudur:
Bu kadının orucunu kaza etmesi gerekir mi?
Bilindiği üzere bu kadın, kendisinden bu sıvı aktığı halde bu günlerde oruç tutmaya devam etmiştir.

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Durum zikredildiği şekilde ise, bu kadının orucu sahihtir ve orucunu kaza etmesi gerekmez.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi Fetvâları; c: 1, s: 355

görüş bildirimi