Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Eşlerin aile içi sırları ifşa etmeleri ve bu konudaki kriterler

Soru

Evliliği yakın olan kız kardeşime, evliliğimin ilk evlilik günümde cinsel ilişkide çok acı çektiğimi söyledim. Bunu söylemem aile içi sırrı ifşa etmenin kapsamına girer mi? Cinsel ilişki konusunda konuşmanın kriteri nedir? Yoksa cinsel ilişki hakkında ki tüm konuşmalar haram mı? Çünkü bir takım bilgiler bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Şüphesiz eşler arasında olan cinsel ilişkinin sırlarını ifşa etmek, yasaklanmıştır. Zira Ebu Said el Hudri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kıyamet gününde Allah katında insanların en şerlisi; eşi ile birlikte yaşadığı cinsel ilişkiyi ifşa edendir” Muslim/1437                         

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Bu hadisten anlaşıldığına göre; insanın kendi eşiyle meydana gelen cinsel ilişkiyi, ilişki detaylarını, eşler arasında meydana gelen eylem, söz vb. davranışları ifşa etmek caiz değildir. Muslim sahihi şerhi 9/10

Ancak konu hakkında şer’i bir hükmü açıklamak, eşler arasında ki tartışmayı sonlandırmak vb. amaçlar için açıklamak caizdir.

Bununla birlikle söz konusu eylemi ima ederek açıklamak mümkünse daha evladır. Detaya girmeden genelleme ve umumi tabir kullanılırsa daha iyi olur.

Bu konuya delalet eden bir hadis bulunmaktadır. Nitekim Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Bir adam Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’e kişi meni akıtmadan cima yaparsa yıkanır mı diye sordu?

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem: “Ben ve Aişe bunu yaptığımızda yıkanıyoruz” dedi. Muslim/350

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: bu hadisten anlaşıldığına göre eşin huzurunda, bir maslahat gereği bu tür konulardan bahsetmek caizdir. Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in açık bir şekilde konuyu ifade etmesi, muhatabın anlaması için yapılmıştır. (Şerh sahih Muslim 4/42)

Başka bir hadiste: Rifaa eşini boşadı, boşanan kadın, Abdurrahman bin Zubeyir el Kurazi ile evlendi. Aişe Radiyallahu anha şöyle dedi: Kadın bir gün bana geldi, Onun üzerinde yeşil bir örtü vardı, eşini şikayet etti ve vücudundaki bir yeşil bölgeyi gösterdi. Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem geldiğinde Aişe şöyle dedi: Mümin kadınlar eşlerinden şiddet görüyorlar, öyle ki bir kadının vücudu elbisesinden daha yeşil duruma gelmiş. Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’e şikayet ettiğini öğrenen  eşi iki oğlu ile  Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in huzuruna geldi. Kadın şöyle dedi: onun hiçbir sucu yok, ancak ondaki (cinsel organı) şu kumaş gibidir. Bunun üzerine eşi: Ey Allah’ın peygamberi! Bu kadın yalan söylüyor, ben onu bir yemeğin silkelendiği gibi silkeliyorum. Ancak O itaatsizlik yapıyor Rifa’ya dönmek istiyor. (Buhari/5825) başka bir rivayette: Ebu Bekir Radiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in yanında oturuyordu, Halid: Ey ebu Bekir! Şu kadına bak Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in huzurunda neler söylüyor!? Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem sadece gülümsedi. (Buhari/6084) Muslim/1433)

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in O kadının ve kocasının söyledikleri cinsel ilişki detaylarını açık söylemelerine olumsuz bir tepki göstermemiştir. Zira bu ihtiyaç durumunda söylenebilmesine dair bir kanıttır. Çünkü buradaki amaç, aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırmaktır.

İbn Hacer Rahimehullah şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in tebessümü normal şartlarda bir kadının söylemesinden utanması gereken bir şeyi açık söylemesi, veya kadınların bu konuda mantıkları davranmaması, zira kadının bu eylemi; ikinci eşine dönmek istemesi ve birinci eşinden nefret ettiğinden dolayı vuku bulmuştur. Bu tür olayların olabilmesinin caiz olduğunu göstermektedir. (Fethul bari 9/466)

İbn el Mulakkan Rahimehullah şöyle dedi: “Kadınlar az miktarda cinsel ilişki yaşadıklarında bunun çözümünü bir hakimden isteyebilir ve buna ima edebilirler. Bu konuda sakınca yoktur. Ayrıca böyle bir iddiaya karşı koca kendini savunabilir ve gerektiği gibi ifade edebilir. (Tavdih 2/653/7

Şeyh Muhammed bin Useymin Rahimehullah Buluğ el Meram 4/584 şöyle demiştir: Hadis eşler arasında olan sırların ifşasının haram olduğuna delalet ederken bu davranışın büyük günahlardan olduğuna kanıttır. Çünkü bu konuda hadislerde bu eylemi yapanlara tehdit bulunmaktadır. Geçmiş Aişe Radiyallahu anha hadisi ile ilgili insanın ihtiyacı olduğunda bundan istisnadır. Aynı şekilde şer’i bir maslahat olduğunda bu  caizdir. Ancak latife ve gülünç amacıyla anlatmak haramdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi