Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Günah işlemek ve günah işlemenin kişi üzerindeki etkisi

Soru

Kendi adıma hacca gittim, hacdan birkaç ay sonra ibadetlere yönelme gibi haccın kabul edildiğine dair bir işaret görmedim, bilakis birçok günah işledim. Geçen sene, vefat eden annemin yerine hacca gitmek istedim. Bu sebeple bir hocaya sordum, onun yerine hacca gidebileceğime dair fetva verdi. Dolayısıyla hacca gitmeye karar verdim. Çok istiğfar getirerek dua ederek annemin yerine hac ibadetini eda ettim. Veda tavafında insanlar çok kalabalıktı. Bir buçuk tur döndükten sonra dama çıktık. Kalabalıktan dolayı nerde durduğumuzu bilemedik; ancak kaldığımız yerden devam edebilmek için elimizden geleni yaptık ve daha sonra tavafı bitirdik. Bu son hacdan sonra günahlara yöneldiğim vakit – ki birçoğuna düşmüş durumdayım- içimde bir darlık hissederim, diğer yönden ibadetlere yöneldiğim vakit, güzel duygular içinde oluyor ve zevk alıyorum ve bu zamanda ki Müslümanların durumuna daha fazda ilgi duyuyorum. Sonuç olarak yaptığım her iki hac ibadetinde özellikle de son tavaf konusunda tedirginim. Bu konuda beni aydınlatır mısınız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ey soru soran kişi, küçük veya büyük olsun senin tüm günahlardan uzaklaşmanı ve o günahlardan sakınmanı tavsiye ederiz. Çünkü günahların ve masiyetlerin, işleyen kişi üzerine uğursuz ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda ibn Kayyım’a ait birtakım bilgileri aktarmak istiyoruz:

1-İlimden mahrum kalmak, zira ilim Allah’ın kalplere verdiği bir nurdur, günah işlemek ise bu nuru söndürür. İmam Şafii rahimehullah İmam Malik’in yanına oturup birtakım şeyler okuyunca imam Malik onun zekâsına, anlayışına ve uyanıklığına hayran kalarak şöyle dedi: Gördüğüm kadarıyla Allah senin kalbine nur vermiş. Bu nuru, masiyet ve günahlarla söndürme.

2- Rızıktan mahrum kalmak, İmam Ahmed, müsnedinde,Sevban’dan şöyle aktarmıştır. Rasulullahsallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “ Kişi yaptığı günahtan dolayı rızıktan mahrum bırakılır” [1]

3-Günah işlendikten sonra günah işleyen ile Allah arasında ve yine kişi ile insanlar arasında bir soğukluk ve uzaklaşma meydana gelir. Seleften bize aktarıldığına göre şöyle demişlerdir: Ben bir masiyet/ günah işlediğimde bunun etkisini eşimin ve bineğimin huyunda görürüm.

4-İşlerin zorlaşmasıyla karşılaşır, yöneldiği her işin yüzüne kapandığını görür. Buna karşılık, Allah’tan korkanlara Allah onların işlerini kolaylaştırmaktadır.

5-Günah işleyen kendi kalbinde bir karanlık hisseder, bu karanlığı gecenin karanlığı gibi idrak eder. Böylece kalbinde hissettiği günahın karanlığı gözle görülen karanlık gibi olur. Nitekim itaat nurdur, masiyet ise karanlıktır. Bu karanlık arttıkça kişinin kararsızlığı da artar, farkına varmadan bidat, sapıklık ve tehlikeli durumlara düşer. Tıpkı karanlık bir gecede tek başına yürüyen bir kör gibi olur. Bu karanlık çoğalır, ta ki yüzünü kaplar ve herkesin gördüğü bir siyahlık oluverir. Abdullah bin Abbas şöyle der: “Hayır işlemek kişinin yüzünde ışık, kalbinde nur, rızkında bolluk, vücudunda güç, halkın kalbinde sevgi doğurur. Günah ve kötülük ise, yüzde siyahlık, kalpte karanlık, vücutta zayıflık, rızıkta eksiklik ve halkın kalbinde kin ve nefret doğurur.

6-İbadet yapmaktan mahrum bırakılması, şayet günah işleyen kişi sadece ibadetlerden engellenmek ile cezalandırılsaydı bu ona yeterdi. Çünkü bir günah diğer yolu da kapatmış olur, kişi günah işledikçe kurtulmasına neden olacak diğer ibadetlerin de önünü kesmiş olur. Zira her bir ibadet dünyadan ve içinde bulunan her şeyden daha üstündür. Bunun durumu bir yemek yiyip yemekten sonra hastalanan ve hastalıktan dolayı birçok güzel ve lezzetli yemeklerden mahrum kalan kişinin durumuna benzer.

7-Günahlar bir benzerini ekerler ve birbirlerini doğururlar. Daha sonra insanın bu günahlardan kurtulması zorlaşır.

8-Günahlar kalbi zayıflatır ve günah işleme isteğini güçlenir. Tövbe isteğiyavaş yavaş zayıflar işin sonunda tamamen tövbe etmekten uzaklaşır…. Tövbe ve istiğfarı yalancılar gibi dil ile yapar ancak kalbi günahlarla kaplı ve günahlarda ısrar eder, fırsat buldukça işler. Tabi ki bu en büyük hastalık ve en tehlikeli durumlardandır.

9-Günahı kötü görme şuuru kalpten gider, böylece günahlar ona normal bir şey gibi gelir. Bunun üzerine insanların onu görmesi veya arkasından konuşması onu rahatsız etmez. Bu durum fasıklarda hayasızlığın son noktası ve lezzetin zirvesidir. Hatta birilerine günah işlemekle övünür, ondan haberi olmayanlara anlatır ve ey falan! ben şöyle şöyle yaptım diye övünür. Bu tür insanların düzelmeleri imkansız olup genelde tövbe yolu bunlara kapalı olur. Nitekim Rasulullahsallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “Ümmetimin hepsi affedilir;ancak açıkça günah işleyenler hariç: Allah kulun günahını örter, ancak o kul gider kendini açığa vurur ve rezil ederek şöyle der: ey falanca kişi, ben bu gün şöyle böyle yaptım. Allah onun günahını örttüğü halde kendisi onu açığa vurur.[2]

10-Günahlar çoğaldığı zaman günahkarın kalbi mühürlenir ve gafillerden olur. Nitekim selef alimleri:”Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları, kalplerini paslandırmıştır.”[3] Ayetini günahtan sonra yapılan günah diye yorumlamışlardır.Buradaki kelimeden maksat kalbin günahtan sonra paslanmasıdır. Bu paslanma çoğaldıktan sonra “Rane” olur,bu aşama galebe çaldıktan sonra mühür ve kilit olur. Böylece kalp bir örtü ve kılıf içinde olur. Bu durum hidayetten sonra oluştuğu takdirde kalp alt üst olur. Bu durumda şeytan bu kalbe hakim olup istediği yöne sürükler.

İkincisi: Hacca gidip ancak ibadetin kabul edildiğine dair bir belirti görmedim dediniz. Bilakis daha fazla günah işlediğinizi söylediniz.

Şüphesiz İbadetin kabulü Allah’a aittir.Hiç kimse bir ibadetin kabul edilip edilmediğini iddia edemez.

Mümin olan kimse, ibadetin Allah tarafından kabul edilip edilmediğini bilmediği halde salih ameller işlemeye devam etmelidir.

İbn Ömer Radiyallahuanhu şöyle demiştir: şayet bilsem ki Allah benden sadece bir sevap kabul etmiş bundan sonra benim için ölümden daha değerli bir şey olamazdı. Çünkü yüce Allah şöyle der:  “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” [4]

İnsana düşen görev salih amel işlemesi, yaptığı amelin Allah ve Rasulünün emrine mutabık olmasıdır. Böylelikle görevini yerine getirmiş olur, daha sonra Allah’tan kabul edilmesini diler.

Ey soran kişi! Şayet senin haccın yasak işler içermeyen doğru bir şekilde yapılmışsa bu haccı tekrarlamana gerek yoktur. Günahlara düşmen ise haccın doğruluğu ile alakası yoktur. Fakat yaptığın işlerden sorumlusun. Sana düşen görev,zaman varken tövbe etmendir.

Üçüncüsü: kalabalıktan dolayı tavafı yarıda kesip dama çıkman ibadeti art arda yapma konusuyla alakalıdır. Bu konu Daimi Fetva Kuruluna sorulduğunda, Tavafı kesmek ve daha sonra yukarı katlarda devam etmenin hiçbir sakıncası olmadığını söylemişlerdir. Daha fazla bilgi için Daimi Fetva Kurulu 11/230,231,232nolu fetvalarına bakınız.

Tavafın başlangıcı ise son kaldığın yerden başlar. Kaldığın yeri tespit etmek için yaptığın uğraştan sonra galip zanna göre hareket edersin. Nitekim üç rekat mı dört rekat mı namaz kılan kişinin sorusu üzerine Rasulullahsallallahu aleyhi vesellemşöyle cevap vermiştir: “ en doğrusuna göre hareket et ve onun üzerine tamamla” yani araştırma ve galip zanna göre hareket edilir. [5]

Bununla birlikte dama çıkıp tavafı tamamlaman ve son kaldığın yerden devam etmek için göstermiş olduğun çaba doğrudur ve hiçbir sakıncası yoktur inşallah.

En doğrusunu Allah bilir.

 

[1]İbnMace 4022. Elbani sahih demiştir.

[2] Buhari 4949, muslim 2744

[3]Mutaffifin 14

[4] Maide 27

[5] Buhari 401 Muslim572 .Şerhulmumti 3/461

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid